به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

آمپ گیتار ووکس Vox

نمايش 1 تا 20 از 74 (4 صفحه)

Vox MINI 3 G2 CL

0
3-watt 1-channel 1x5" Modeling Combo Guitar Amplifier with 11 Amp ...
3-watt 1-channel 1x5" Modeling Combo Guitar Amplifier with 11 Amp Models, Eight Onboard Effects, Bas...
580,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VXI-SPL

0
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier ...
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier...
660,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT120+

0
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of ...
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of FX, and more....
1,700,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT100X

0
100W Hybrid 1x12" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP ...
100W Hybrid 1x12" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP...
2,100,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox V110NT

0
30W, 1 x 10'' Guitar Amplifier Extension Cabinet ...
30W, 1 x 10'' Guitar Amplifier Extension Cabinet...
400,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VFS2A

0
Dual footswitch with LED for Valve Reactor Series AC30VR & AC15VR ...
Dual footswitch with LED for Valve Reactor Series AC30VR & AC15VR...
190,000 تومان
تماس برای خرید
فوت سوئیچ ووکس Vox

Vox MV50 AC Set

0
50-watt 1-channel Hybrid Guitar Amplifier Head with Cab-emulated Line/ ...
50-watt 1-channel Hybrid Guitar Amplifier Head with Cab-emulated Line/headphone Out and a 1x8" Speak...
1,300,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VX I

0
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier ...
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier...
660,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox V212BN

0
Speaker Cabinet with Two VOX Vintage Style GHS 12-30 Speakers and Brow ...
Speaker Cabinet with Two VOX Vintage Style GHS 12-30 Speakers and Brown Grille Cloth...
450,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox MINI 3 G2 BK

0
3-watt 1-channel 1x5" Modeling Combo Guitar Amplifier with 11 Amp ...
3-watt 1-channel 1x5" Modeling Combo Guitar Amplifier with 11 Amp Models, Eight Onboard Effects, Bas...
580,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox Mini5 Rhythm

0
5-watt 1-channel 1x6.5" Battery-powered Combo Guitar Amplifier wi ...
5-watt 1-channel 1x6.5" Battery-powered Combo Guitar Amplifier with 11 Amplifier Models and 8 Onboar...
770,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox Adio Air BS

0
50-watt 2 x 3" Portable Bass Modeling Combo Amplifier, with 2 Eff ...
50-watt 2 x 3" Portable Bass Modeling Combo Amplifier, with 2 Effects Sections, Bluetooth, Aux In, a...
1,700,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VX II

0
30-watt 1x8" Combo Modeling Guitar Combo Amplifier ...
30-watt 1x8" Combo Modeling Guitar Combo Amplifier...
900,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox AV15

0
15W Modeling Amp with 8" Speaker, 12AX7 Tubes, 8 Analog Amp Circu ...
15W Modeling Amp with 8" Speaker, 12AX7 Tubes, 8 Analog Amp Circuits, and Bright/Fat Switches...
1,100,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox NT2H

0
Compact and powerful, the Lil' Night Train head boasts vacuum tubes in ...
Compact and powerful, the Lil' Night Train head boasts vacuum tubes in both the preamp and power amp...
700,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox V112HTV

0
1 x 12" Speaker Cabinet with Celestion Speaker and Vintage Stylin ...
1 x 12" Speaker Cabinet with Celestion Speaker and Vintage Styling...
620,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox AC4TV Mini

0
The VOX AC4TVmini tube guitar combo amp joins the AC4TV, AC4TV8 and AC ...
The VOX AC4TVmini tube guitar combo amp joins the AC4TV, AC4TV8 and AC4TVH as the newest “ and most ...
600,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox NT50H

0
The powerful, all-tube Night Train 50 guitar amp head offers two chann ...
The powerful, all-tube Night Train 50 guitar amp head offers two channels for traditional and high-g...
1,900,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox V112TV

0
1x12" Speaker Extension Cabinet for AC4TVH with Vintage Vox Styli ...
1x12" Speaker Extension Cabinet for AC4TVH with Vintage Vox Styling and Custom 12" Celestion Speaker...
500,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox AC10C1

0
10-watt 1-channel All-tube 1x10" Guitar Combo Amplifier with 2-ba ...
10-watt 1-channel All-tube 1x10" Guitar Combo Amplifier with 2-band EQ, Reverb, and Celestion Speake...
1,900,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox
نمايش 1 تا 20 از 74 (4 صفحه)