کلیه سفارشات از تاریخ ۲۷ اسفند به بعد برای شهرستان‌ها، از تاریخ ۵ فروردین برای شما عزیزان ارسال خواهد شد.

جشنواره فورش ویژه نوروز تهران ملودی
جشنواره فورش ویژه نوروز تهران ملودی
weeks
0
0
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
DAYS
HOURS
Minutes
Seconds

میکروفون | میکروفن استودیویی

نمايش 1 تا 20 از 278 (14 صفحه)

Rode Classic II

بر اساس 2 نظر
5
Classic Tube Microphone with 9 Switchable Polar Patterns ...
Classic Tube Microphone with 9 Switchable Polar Patterns...
9,388,000 تومان
8,508,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Neumann KM185 Pair

0
Small-diaphragm Stereo Pair Hypercardioid Condenser Mics - Black ...
Small-diaphragm Stereo Pair Hypercardioid Condenser Mics - Black ...
5,500,000 تومان
4,980,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن نیومن Neumann

Neumann KM184 Pair

بر اساس 1 نظر
5
Small-diaphragm Stereo Pair of KM 184 Cardioid Condenser Microphones i ...
Small-diaphragm Stereo Pair of KM 184 Cardioid Condenser Microphones in wooden case...
5,500,000 تومان
4,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن نیومن Neumann

Blue Mouse

0
Large-diaphragm Cardioid Condenser Microphone with Hand-built Capsule ...
Large-diaphragm Cardioid Condenser Microphone with Hand-built Capsule...
5,600,000 تومان
4,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بلو Blue Mic

MXL V67i Tube

0
Pressure gradient tube condenser mic ...
Pressure gradient tube condenser mic...
2,600,000 تومان
2,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن ام ایکس ال MXL

BeyerDynamic MC 950

0
Small diaphragm true condenser microphone (supercardioid) ...
Small diaphragm true condenser microphone (supercardioid) ...
1,770,000 تومان
1,590,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بیرداینامیک BeyerDynamic

Blue Raspberry

0
Ultimate Mobile USB Microphone for PC, Mac, iPhone and iPad ...
Ultimate Mobile USB Microphone for PC, Mac, iPhone and iPad...
1,470,000 تومان
1,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بلو Blue Mic

Rode Procaster

0
Dynamic Microphone with XLR Connection, Low Self Noise, and Cardioid P ...
Dynamic Microphone with XLR Connection, Low Self Noise, and Cardioid Polar Pattern...
1,098,000 تومان
1,046,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Alctron T-51ST

0
FET Condenser Microphone ...
FET Condenser Microphone...
790,000 تومان
650,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن آلکترون Alctron

Behringer B1

بر اساس 3 نظر
5
Large-diaphragm Condenser Microphone with 10dB Pad ...
Large-diaphragm Condenser Microphone with 10dB Pad...
651,000 تومان
600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

MXL Tempo WR USB

0
The Tempo USB condenser microphone is a lightweight easy to connect po ...
The Tempo USB condenser microphone is a lightweight easy to connect portable microphone...
529,000 تومان
420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+20%
HOT
OFF
میکروفن کاندنسر USB ام ایکس ال MXL

MXL Tempo SK USB

0
The Tempo USB condenser microphone is a lightweight easy to connect po ...
The Tempo USB condenser microphone is a lightweight easy to connect portable microphone...
529,000 تومان
420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+20%
HOT
OFF
میکروفن کاندنسر USB ام ایکس ال MXL

Behringer C-3

بر اساس 3 نظر
4
Large Dual-Diaphragm Condenser Microphone With Cardioid, Omnidirection ...
Large Dual-Diaphragm Condenser Microphone With Cardioid, Omnidirectional and Figure-eight Pickup Pat...
456,000 تومان
390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

Behringer C-4

0
Cardioid Condenser Mic With Low-frequency Roll-off and Input Attenuati ...
Cardioid Condenser Mic With Low-frequency Roll-off and Input Attenuation...
430,000 تومان
390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

Behringer C-2

0
Small-diaphragm Matched Pair Cardioid Condenser Microphones ...
Small-diaphragm Matched Pair Cardioid Condenser Microphones...
430,000 تومان
390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

Behringer ECM8000

0
Measurement Condenser Microphone for Use with Behringer Ultracurve or ...
Measurement Condenser Microphone for Use with Behringer Ultracurve or Any Other Audio Spectrum Analy...
391,000 تومان
335,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن کالیبراسیون بهرینگر Behringer

Behringer C-1

بر اساس 1 نظر
5
Large-diaphragm Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern, Tra ...
Large-diaphragm Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern, Transformerless FET Input, Phanto...
360,000 تومان
320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

Behringer C-1U

بر اساس 6 نظر
2
Large-diaphragm USB Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern ...
Large-diaphragm USB Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern and Bundled Mac/PC Software...
375,000 تومان
320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن بهرینگر Behringer

Alctron MC410 Blue

0
Condenser Microphone 32mm Large Gold Diaphragm ...
Condenser Microphone 32mm Large Gold Diaphragm...
290,000 تومان
250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن آلکترون Alctron

Alctron MC410 Red

بر اساس 1 نظر
5
Condenser Microphone 32mm Large Gold Diaphragm ...
Condenser Microphone 32mm Large Gold Diaphragm...
290,000 تومان
250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+10%
HOT
OFF
میکروفن آلکترون Alctron
نمايش 1 تا 20 از 278 (14 صفحه)