تجهیزات جانبی اجرای زنده

نمايش 1 تا 20 از 212 (11 صفحه)

TM Group Mic Stand

0
Microphone Stand with Telescoping Boom and Folding Legs ...
Microphone Stand with Telescoping Boom and Folding Legs...
170,000 تومان
افزودن به سبد خرید
متعلقات تی ام گروپ TM Group

TM Group TRS to XLR 3m

0
Audio Cable, XLR Male-1/4" TRS Male ...
Audio Cable, XLR Male-1/4" TRS Male...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

Cordial CCM 5 FM

0
Inexpensive Microphone Cable ...
Inexpensive Microphone Cable...
88,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

TM Group XLR to XLR 5m

0
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters ...
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TRS to TRS 3m

بر اساس 1 نظر
5
Audio Cable, 1/4" TRS Male-1/4" TRS Male, 3 meters ...
Audio Cable, 1/4" TRS Male-1/4" TRS Male, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

K&M 21070-300-55

0
21070-300-55 Microphone stand ...
21070-300-55 Microphone stand...
270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه میکروفن کی اند ام K&M

Cordial CCFI 3 PP

0
Professional instrument cable ...
Professional instrument cable...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

K&M 23150-300-55

0
The telescopic microphone stand with a 3/8" threaded connector is ...
The telescopic microphone stand with a 3/8" threaded connector is extremely versatile. Its height ca...
194,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه میکروفن رومیزی کی اند ام K&M

TM Group TS to XLR 3m

0
Audio Cable, XLR Male-1/4" TS Male, 3 meters ...
Audio Cable, XLR Male-1/4" TS Male, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

Cordial CFU 3 CC

0
Professional RCA Cable ...
Professional RCA Cable...
94,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل استریو دو سر RCA کوردیال Cordial

Cordial CFU 3 MC

0
Professional Audio Cable ...
Professional Audio Cable...
110,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

TS to RCA

0
TS to RCA unbalanced cable ...
TS to RCA unbalanced cable...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TS to TS 3m

0
Guitar Cable, 1/4" TS-1/4" TS, 3 meters ...
Guitar Cable, 1/4" TS-1/4" TS, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group XLR to XLR 3m

0
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters ...
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters...
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

K&M 21060-300-87

0
21060-300-87 Microphone stand »Soft-Touch« ...
21060-300-87 Microphone stand »Soft-Touch«...
344,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه میکروفن کی اند ام K&M

Cordial CFU 3 PP

0
Professionell twin audio cable ...
Professionell twin audio cable...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

Cordial CPM 5 FM

0
Professional microphone cable ...
Professional microphone cable...
121,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

TM Group Midi to Midi 3m

بر اساس 1 نظر
5
MIDI Cable, MIDI 5-pin-MIDI 5-pin, 3 meters ...
MIDI Cable, MIDI 5-pin-MIDI 5-pin, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط میدی به میدی تی ام گروپ TM Group

Cordial CFM 3 VK

0
Cordial CFM 3 VK headphone extension cable - 1/4" male stereo TRS ...
Cordial CFM 3 VK headphone extension cable - 1/4" male stereo TRS to 1/4" female stereo TRS...
88,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

TM Group XLR to XLR 2m

0
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 2 meters ...
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 2 meters...
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group
نمايش 1 تا 20 از 212 (11 صفحه)