جشنواره فروش تابستانی دی جی تهران ملودی

پری آمپ و پردازنده صدا

نمايش 1 تا 20 از 137 (7 صفحه)

Avalon Compressor VT-747SP

بر اساس 1 نظر
5
Stereo Discrete Class A Vacuum Tube Compressor with EQ ...
Stereo Discrete Class A Vacuum Tube Compressor with EQ...
19,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اولون Avalon

Avalon PreAmp VT-737SP

بر اساس 2 نظر
5
Tube Microphone / Instrument Preamplifier, Opto-compressor, and Sweep ...
Tube Microphone / Instrument Preamplifier, Opto-compressor, and Sweep Equalizer...
21,560,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اولون Avalon

Presonus Studio Channel

بر اساس 3 نظر
4
Channel Strip with Class A Vacuum Tube Preamplifier, Variable VCA Comp ...
Channel Strip with Class A Vacuum Tube Preamplifier, Variable VCA Compressor, and 3-band Parametric ...
3,120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چنل استریپ پریسونوس Presonus

RME QuadMic II

0
Excellent signal/noise ratio, lowest harmonic distortions and wide gai ...
Excellent signal/noise ratio, lowest harmonic distortions and wide gain range make the QuadMic II a ...
4,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ آر ام ای RME

Presonus TubePre V2

بر اساس 1 نظر
4
Single-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Built-in Tu ...
Single-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Built-in Tube Tone Circuit...
1,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Presonus BlueTube DP V2

بر اساس 3 نظر
5
2-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Mixable XMAX Sol ...
2-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Mixable XMAX Solid-state and 12AX7-based Tube ...
2,128,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Behringer MINIAMP AMP800

بر اساس 1 نظر
1
Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier ...
Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier ...
810,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ هدفون بهرینگر Behringer

Focusrite Octopre MKII

0
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT Optical Output ...
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT Optical Output...
4,130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus HP4

0
4-channel Headphone Monitor with 150 mWatts at 51 Ohms ...
4-channel Headphone Monitor with 150 mWatts at 51 Ohms...
1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Focusrite OctoPre MKII Dynamic

بر اساس 1 نظر
5
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT I/O and 8 Channels of Buil ...
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT I/O and 8 Channels of Built-in Compression, 24-bit/96kHz...
6,260,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus DigiMAX D8

0
8-channel Microphone Preamp with Lightpipe ...
8-channel Microphone Preamp with Lightpipe...
2,310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Behringer HA8000

0
Behringer HA8000 Powerplay 8-channel headphone amp ...
Behringer HA8000 Powerplay 8-channel headphone amp...
1,730,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ هدفون بهرینگر Behringer

Focusrite Red 1 500 Series

0
500 Series Microphone Preamp with 66dB of Gain and Classic Red Circuit ...
500 Series Microphone Preamp with 66dB of Gain and Classic Red Circuit Topology and Components...
8,740,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

SPL Track One

0
Recording Channel ...
Recording Channel...
4,085,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اس پی ال SPL

Presonus HP60

بر اساس 1 نظر
2
6-channel Headphone Amp with Independent Mix Control ...
6-channel Headphone Amp with Independent Mix Control...
3,040,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

SPL Channel One

0
1-channel Tube Preamp with Insert, 3-band EQ, Compressor/Limiter, Nois ...
1-channel Tube Preamp with Insert, 3-band EQ, Compressor/Limiter, Noise Gate, De-esser, and Headphon...
6,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اس پی ال SPL

Presonus HP2

0
Battery-powered Stereo Headphone Amp with XLR Inputs, 9V Battery or DC ...
Battery-powered Stereo Headphone Amp with XLR Inputs, 9V Battery or DC Power Supply, and Belt Clip...
1,120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
امپ هدفون پریسونوس Presonus

Behringer Minimix MIX800

0
Karaoke Processor and Voice Canceler, with Stereo RCA Inputs and Outpu ...
Karaoke Processor and Voice Canceler, with Stereo RCA Inputs and Outputs, 2 x TRS Mic Inputs, 2-band...
810,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازنده صدا بهرینگر Behringer

Avalon M5

0
Mono Microphone Preamp with Direct Instrument Inputs ...
Mono Microphone Preamp with Direct Instrument Inputs...
13,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اولون Avalon

Behringer Sonic Ultramizer SU9920

0
Stereo Sound Enhancement Processor with Dedicated Low Contour and Proc ...
Stereo Sound Enhancement Processor with Dedicated Low Contour and Process Controls, 5-segment LED, a...
1,150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری امپ و پردازنده صدا بهرینگر Behringer
نمايش 1 تا 20 از 137 (7 صفحه)