91006767 - 021
ورک شاپ اصول لیریکس نویسی در رپ با جیدال - ظرفیت محدود
۱
۱- تنها شعبه تهران ملودی شعبه خیابان جمهوری می باشد.
بستن اعلانات
انتخاب برند

پخش کننده سی دی

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S300BL

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S300BL

High sound quality, easy operation and special features like Pure Direct, Intelligent Digital Servo, iPod and USB compatibility and MP3/WMA Compatibility.
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S2100 Silver/Piano Black

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S2100 Silver/Piano Black

New circuit design for elimination of audio loss, plus high-precision drive mechanism for reproduction accuracy. This high-grade CD player delivers the new sound of Yamaha, and is equipped with high-performance USB audio and DAC, and other advanced functions.
۱۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S2100 Black/Piano Black

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S2100 Black/Piano Black

New circuit design for elimination of audio loss, plus high-precision drive mechanism for reproduction accuracy. This high-grade CD player delivers the new sound of Yamaha, and is equipped with high-performance USB audio and DAC, and other advanced functions.
۱۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Silver

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Silver

High-rigidity drive mechanism and innovative circuit design for loss-less audio. Breaks through to the ultimate in audio reproduction—and the very essence of music.Introducing Yamaha’s highest class CD Player—the CD-S3000.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S300-Silver

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S300-Silver

High sound quality, easy operation and special features like Pure Direct, Intelligent Digital Servo, iPod and USB compatibility and MP3/WMA Compatibility.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S700 Silver

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S700 Silver

With highest priority on sound quality, the CD-S700 maximizes the enjoyment of CD music and USB audio.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S700BL

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S700BL

With highest priority on sound quality, the CD-S700 maximizes the enjoyment of CD music and USB audio.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Black

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Black

High-rigidity drive mechanism and innovative circuit design for loss-less audio. Breaks through to the ultimate in audio reproduction—and the very essence of music.Introducing Yamaha’s highest class CD Player—the CD-S3000.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Black/Piano Black

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Black/Piano Black

High-rigidity drive mechanism and innovative circuit design for loss-less audio. Breaks through to the ultimate in audio reproduction—and the very essence of music.Introducing Yamaha’s highest class CD Player—the CD-S3000.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S1000

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S1000

The CD-S1000 is an ultra high-quality, high-precision Super Audio CD player for true music enthusiasts that inherits the high sound quality design of the CD-S2000.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Silver/Piano Black

پخش کننده سی دی یاماها Yamaha CD-S3000 Silver/Piano Black

High-rigidity drive mechanism and innovative circuit design for loss-less audio. Breaks through to the ultimate in audio reproduction—and the very essence of music.Introducing Yamaha’s highest class CD Player—the CD-S3000.
ناموجود
نمايش ۱ تا ۱۱ از ۱۱ (۱ صفحه)