دی جی کنترلر دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
دی جی کنترلر دست دوم و کارکرده نیتیو اینسرومنت Native Instruments Traktor Kontrol S5 Native Instruments Traktor Kontrol S5 Native Instrumentsنیتیو اینسرومنت Native Instruments کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 2,550,000 تومان
دی جی کنترلر دست دوم و کارکرده نیومارک Numark NS7III Numark NS7III Numarkنیومارک Numark ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 5,800,000 تومان
دی جی کنترلر دست دوم و کارکرده ریلوپ ReLoop Jockey 3 Remix ReLoop Jockey 3 Remix ReLoopریلوپ ReLoop کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,600,000 تومان
دی جی کنترلر دست دوم و کارکرده نیتیو اینسرومنت Native Instruments Traktor Kontrol S2 Native Instruments Traktor Kontrol S2 Native Instrumentsنیتیو اینسرومنت Native Instruments کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,000,000 تومان
دی جی کنترلر دست دوم و کارکرده ریلوپ ReLoop Terminal Mix 2 Serato ReLoop Terminal Mix 2 Serato ReLoopریلوپ ReLoop کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,200,000 تومان

پلیر دی جی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر پلیر دی جی دست دوم موجود نیست

میکسر دی جی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر میکسر دی جی دست دوم موجود نیست

هدفون دی جی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
هدفون دی جی دست دوم و کارکرده ریلوپ ReLoop RHP-10 Ceramic Mint ReLoop RHP-10 Ceramic Mint ReLoopریلوپ ReLoop کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 260,000 تومان

ست دی جی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر ست دی جی دست دوم موجود نیست