فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

کارت صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کا کرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی استودیو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
سه روز مهلت تست برند اکوا کابل
۵۰,۰۰۰ تومان

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یکماه مهلت تست فنی
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
یکماه مهلت تست فنی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کا کرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
یکماه مهلت تست فنی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۵۷۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کا کرده در حد نو
یکماه مهلت تست فنی
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
ویترینی
دارای یکماه مهلت تست
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پری آمپ و پردازنده صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یکماه مهلت تست فنی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر نرم افزار دست دوم موجود نیست

کنترلر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رکوردر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر رکوردر صدا دست دوم موجود نیست

تجهیزات آکوستیک دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر تجهیزات آکوستیک دست دوم موجود نیست

نرم افزار میزبان دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کار کرده
این محصول ورژن 9 قابلیت اپدیت به 12 میباشد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به علت نوسانات نرخ ارز، لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
بستن