تخفیف‌های تابستانی تهران ملودی تخفیف‌های تابستانی تهران ملودی
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

کارت صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی بدون جعبه
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی استودیو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
3 روز مهلت ست
۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی بدون جعبه
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر میکسر دست دوم موجود نیست

پری آمپ و پردازنده صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر صدا دست دوم موجود نیست

رکوردر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر رکوردر صدا دست دوم موجود نیست

تجهیزات آکوستیک دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار میزبان دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر نرم افزار میزبان دست دوم موجود نیست