جشنواره زمستانی تهران ملودی جشنواره زمستانی تهران ملودی
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

کارت صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یکماه مهلت تست فنی
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی بدون جعبه
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی استودیو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴۵۰,۰۰۰ تومان

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای 3 روز مهلت تست
۱۸۰,۰۰۰ تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده بدون جعبه
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پری آمپ و پردازنده صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر نرم افزار دست دوم موجود نیست

کنترلر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رکوردر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر رکوردر صدا دست دوم موجود نیست

تجهیزات آکوستیک دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار میزبان دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر نرم افزار میزبان دست دوم موجود نیست