فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

کارت صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی بدون جعبه
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یکماه مهلت تست فنی
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی استودیو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
یک هفته مهلت تست یکسال گارانتی
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
یک عدد آکبند جفت نمیباشد
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک هفته مهلت تست فنی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده بدون جعبه
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی,همراه یک عدد هاردکیس
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پری آمپ و پردازنده صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر صدا دست دوم موجود نیست

رکوردر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر رکوردر صدا دست دوم موجود نیست

تجهیزات آکوستیک دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
این محصول سفید میباشد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
این محصول سفید میباشد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار میزبان دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر نرم افزار میزبان دست دوم موجود نیست