کارت صدا دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
کارت صدا دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio M-Track Plus II M-Audio M-Track Plus II M-Audioام آدیو M-Audio کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 490,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer U-PHORIA UMC1820 Behringer U-PHORIA UMC1820 Behringerبهرینگر Behringer ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,140,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Scarlett Solo Focusrite Scarlett Solo Focusriteفوکوسرایت Focusrite کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 310,000 تومان
کارت صدا مخصوص سیستم عامل مک دست دوم و کارکرده زوم ZOOM TAC-2R ZOOM TAC-2R ZOOMزوم ZOOM کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 850,000 تومان
کارت صدا متناسب با آیپد دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus Audiobox iTwo Presonus Audiobox iTwo Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 475,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Scarlett 6i6 Focusrite Scarlett 6i6 Focusriteفوکوسرایت Focusrite کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 800,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus AudioBox 44VSL Presonus AudioBox 44VSL Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 850,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Firewire Solo M-Audio Firewire Solo M-Audioام آدیو M-Audio بدون جعبه دارای یک ماه مهلت تست 300,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده سین 7 Sinn7 Status 24 96 Sinn7 Status 24 96 Sinn7سین 7 Sinn7 کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 500,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو MOTU UltraLite mk4 MOTU UltraLite mk4 Motuموتو Motu در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 2,450,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Profire 610 M-Audio Profire 610 M-Audioام آدیو M-Audio کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 820,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اکو Echo Audiofire 4 Echo Audiofire 4 Echoاکو Echo بدون جعبه دارای یک ماه مهلت تست 550,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon FireXon Icon FireXon Iconآیکن Icon کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 590,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو Motu 2408 MK3 Motu 2408 MK3 Motuموتو Motu کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 3,800,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus FireStudio Mobile Presonus FireStudio Mobile Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 700,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آپوجی Apogee Symphony IO Apogee Symphony IO Apogeeآپوجی Apogee به همراه Apogee 8x852 و apogee 8 Mic Preamp دارای یک ماه مهلت تست 14,000,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Saffire PRO 24 DSP Focusrite Saffire PRO 24 DSP Focusriteفوکوسرایت Focusrite کارکرده بدون جعبه دارای یک ماه مهلت تست 990,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو Motu 896HD Motu 896HD Motuموتو Motu کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,800,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده السیس Alesis IO 26 Alesis IO 26 Alesisالسیس Alesis کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 980,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon Utrack Pro Icon Utrack Pro Iconآیکن Icon کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 550,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon Utrack Icon Utrack Iconآیکن Icon کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 630,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اوید Avid HD Native PCIe + Apogee Symphony IO Avid HD Native PCIe + Apogee Symphony IO Avidاوید Avid در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 14,000,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو Motu HD192 Motu HD192 Motuموتو Motu کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,400,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اوید Digi Design HD 192 i/o-Avid HD3 Digi Design HD 192 i/o-Avid HD3 Avidاوید Avid دارای یک ماه مهلت تست 12,000,000 تومان

میکروفن دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میکروفن دست دوم و کارکرده رود Rode K2 Rode K2 Rodeرود Rode کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 2,550,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده رود Rode M5 Matched Pair Rode M5 Matched Pair Rodeرود Rode کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 520,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده بلو Blue Baby Bottle SL Blue Baby Bottle SL Blue Micبلو Blue Mic ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,700,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده آدیو تکنیکا Audio-Technica AT4041 Audio-Technica AT4041 Audio-Technicaآدیو تکنیکا Audio-Technica کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,000,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده بلو Blue Yeti Pro Studio Blue Yeti Pro Studio Blue Micبلو Blue Mic کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,070,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده بلو Blue Snowball Studio Blue Snowball Studio Blue Micبلو Blue Mic کارکرده در حد نو بدون نرم افزار دارای یک ماه مهلت تست 420,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده آدیو تکنیکا Audio-Technica AT4080 Audio-Technica AT4080 Audio-Technicaآدیو تکنیکا Audio-Technica کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,200,000 تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus Eris E5 Presonus Eris E5 Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 900,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده مکی Mackie MR5 MK3 Mackie MR5 MK3 Mackieمکی Mackie کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,305,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده کی آر کی KRK VXT4 KRK VXT4 KRKکی آر کی KRK کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,750,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو DynAudio BM6 MkIII DynAudio BM6 MkIII DynAudioداین آدیو DynAudio ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 5,200,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو Dynaudio LYD-7 Dynaudio LYD-7 DynAudioداین آدیو DynAudio در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 4,100,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده مکی Mackie MR6 MK3 Mackie MR6 MK3 Mackieمکی Mackie یک عدد اکبند یک عدد ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,650,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده جنلک Genelec 8020CPM Genelec 8020CPM Genelecجنلک Genelec کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 2,650,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده آدام ADAM S1X ADAM S1X ADAMآدام ADAM کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 6,900,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده نیومن Neumann KH120 Neumann KH120 Neumannنیومن Neumann ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 4,200,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده جنلک Genelec 8050BPM Genelec 8050BPM Genelecجنلک Genelec کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 11,150,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو DynAudio BM12a DynAudio BM12a DynAudioداین آدیو DynAudio کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 5,950,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده ایونت EVENT 2030 EVENT 2030 EVENTایونت EVENT کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,400,000 تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer UMX 610 Behringer UMX 610 Behringerبهرینگر Behringer کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 550,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Oxygen 61 New M-Audio Oxygen 61 New M-Audioام آدیو M-Audio ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 800,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده نویشن Novation Impulse 49 Novation Impulse 49 Novationنویشن Novation ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 910,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده کرگ KORG Taktile 49 KORG Taktile 49 KORGکرگ KORG ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 900,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده نویشن Novation 61 SL MKII Novation 61 SL MKII Novationنویشن Novation کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,900,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده رولی ROLI Seaboard Rise ROLI Seaboard Rise Roliرولی Roli دارای یک ماه مهلت تست 2,550,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده رولی ROLI Lightpad Blocks ROLI Lightpad Blocks Roliرولی Roli کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 650,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده کرگ Korg nanoKONTROL Studio Black Korg nanoKONTROL Studio Black KORGکرگ KORG ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 460,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده آکایی AKAI APC40 MK2 AKAI APC40 MK2 AKAIآکایی AKAI کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,250,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده آرتوریا Arturia KeyStep Arturia KeyStep Arturiaآرتوریا Arturia ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 480,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده آرتوریا Arturia BeatStep Pro Arturia BeatStep Pro Arturiaآرتوریا Arturia کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,000,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده آرتوریا Arturia Spark LE Arturia Spark LE Arturiaآرتوریا Arturia کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 750,000 تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر هدفون دست دوم موجود نیست

پری آمپ و پردازنده دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
پری آمپ دست دوم و کارکرده بلو Blue Robbie Preamp Blue Robbie Preamp Blue Micبلو Blue Mic کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,600,000 تومان
پری آمپ دست دوم و کارکرده اولون Avalon PreAmp VT-737SP Avalon PreAmp VT-737SP Avalonاولون Avalon کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 9,000,000 تومان
پری آمپ دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus ADL 600 Presonus ADL 600 Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 7,200,000 تومان
پردازشگر صوتی دست دوم و کارکرده تی سی الکترونیک TC Electronic Powercore Express TC Electronic Powercore Express TC Electronicتی سی الکترونیک TC Electronic کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,800,000 تومان
پری آمپ دست دوم و کارکرده دی بی ایکس DBX 386 DBX 386 DBXدی بی ایکس DBX کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 2,200,000 تومان
پردازشگر صوتی دست دوم و کارکرده یونیورسال آدیو Universal Audio UAD 2 Duo Custom PCIe Universal Audio UAD 2 Duo Custom PCIe Universal Audioیونیورسال آدیو Universal Audio همراه با 2000$ پلاگین دارای یک ماه مهلت تست 6,000,000 تومان
پری آمپ دست دوم و کارکرده یونیورسال آدیو Universal Audio UAD-2 Quad Core Thunderbolt Universal Audio UAD-2 Quad Core Thunderbolt Universal Audioیونیورسال آدیو Universal Audio دارای یک ماه مهلت تست 3,100,000 تومان
پری آمپ دست دوم و کارکرده دی بی ایکس DBX 286A DBX 286A DBXدی بی ایکس DBX دارای یک ماه مهلت تست 800,000 تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میکسر صدا دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha DM 1000 VCM Yamaha DM 1000 VCM Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 13,500,000 تومان
میکسر صدا دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer Xenyx QX1204USB Behringer Xenyx QX1204USB Behringerبهرینگر Behringer کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,030,000 تومان
میکسر صدا دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer Xenyx X2222USB Behringer Xenyx X2222USB Behringerبهرینگر Behringer ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,400,000 تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده نکتار Nektar Panorama P1 Nektar Panorama P1 Nektarنکتار Nektar کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,070,000 تومان
کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus FaderPort Presonus FaderPort Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 625,000 تومان

متعلقات دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر متعلقات دست دوم موجود نیست