فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

کارت صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرده بدون جعبه
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده بدون جعبه
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی استودیو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
سه روز مهلت تست فنی
۴۰,۰۰۰ تومان

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵۸۰,۰۰۰ تومان
کار کرده بدون جعبه
دارای یک ماه مهلت تست
۷۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۵۷۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یکماه مهلت تست فنی
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یکماه مهلت تست فنی
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
ویترینی
دارای یکماه مهلت تست
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پری آمپ و پردازنده صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر نرم افزار دست دوم موجود نیست

کنترلر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر کنترلر صدا دست دوم موجود نیست

رکوردر صدا دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر رکوردر صدا دست دوم موجود نیست

تجهیزات آکوستیک دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
در حال حاضر تجهیزات آکوستیک دست دوم موجود نیست

نرم افزار میزبان دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کار کرده
این محصول ورژن 9 قابلیت اپدیت به 12 میباشد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به علت نوسانات نرخ ارز، لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
بستن