کارت صدا دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
کارت صدا مخصوص سیستم عامل مک دست دوم و کارکرده زوم ZOOM TAC-2R ZOOM TAC-2R ZOOMزوم ZOOM کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 950,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده یونیورسال آدیو Universal Audio Apollo QUAD Universal Audio Apollo QUAD Universal Audioیونیورسال آدیو Universal Audio کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 5,900,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Scarlett 18i8 G2 Focusrite Scarlett 18i8 G2 Focusriteفوکوسرایت Focusrite ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,255,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Saffire Pro 14 Focusrite Saffire Pro 14 Focusriteفوکوسرایت Focusrite همراه با فایروایر 400 دارای یک ماه مهلت تست 600,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اوید Avid Fast Track SOLO Avid Fast Track SOLO Avidاوید Avid کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 500,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده پریسونوس Presonus AudioBox 44VSL Presonus AudioBox 44VSL Presonusپریسونوس Presonus کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 850,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده زوم ZOOM UAC-8 ZOOM UAC-8 ZOOMزوم ZOOM کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,350,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon FireXon Icon FireXon Iconآیکن Icon کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 590,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Profire 610 M-Audio Profire 610 M-Audioام آدیو M-Audio کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 980,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Firewire Solo M-Audio Firewire Solo M-Audioام آدیو M-Audio بدون جعبه دارای یک ماه مهلت تست 350,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اکو Echo Audiofire 4 Echo Audiofire 4 Echoاکو Echo بدون جعبه دارای یک ماه مهلت تست 550,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو Motu 2408 MK3 Motu 2408 MK3 Motuموتو Motu کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 3,800,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده دی جی دیزاین DigiDesign 003 Rack Factory Plus DigiDesign 003 Rack Factory Plus DigiDesignدی جی دیزاین DigiDesign کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 2,500,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده انتلوپ آدیو Antelope Audio Orion Studio Antelope Audio Orion Studio Antelope Audioانتلوپ آدیو Antelope Audio دارای یک ماه مهلت تست 9,100,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آپوجی Apogee Symphony IO Apogee Symphony IO Apogeeآپوجی Apogee به همراه Apogee 8x852 و apogee 8 Mic Preamp دارای یک ماه مهلت تست 14,000,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده موتو Motu 896HD Motu 896HD Motuموتو Motu کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,800,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده فوکوسرایت Focusrite Saffire PRO 24 DSP Focusrite Saffire PRO 24 DSP Focusriteفوکوسرایت Focusrite کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,200,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon Utrack Pro Icon Utrack Pro Iconآیکن Icon کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 550,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده آیکن Icon Utrack Icon Utrack Iconآیکن Icon کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 630,000 تومان
کارت صدا دست دوم و کارکرده اوید Digi Design HD 192 i/o-Avid HD3 Digi Design HD 192 i/o-Avid HD3 Avidاوید Avid دارای یک ماه مهلت تست 12,000,000 تومان

میکروفن دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میکروفن دست دوم و کارکرده ام ایکس ال MXL 990 MXL 990 MXLام ایکس ال MXL دارای یک ماه مهلت تست 360,000 تومان
میکروفن کاندنسر USB دست دوم و کارکرده ام ایکس ال MXL Tempo KR USB MXL Tempo KR USB MXLام ایکس ال MXL دارای یک ماه مهلت تست 425,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده ای کی جی AKG C214 AKG C214 AKGای کی جی AKG کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,750,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده رود Rode NT5 Matched Pair Rode NT5 Matched Pair Rodeرود Rode کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,060,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده آدیو تکنیکا Audio-Technica AT4041 Audio-Technica AT4041 Audio-Technicaآدیو تکنیکا Audio-Technica کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,000,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده سنهایزر Sennheiser ME 67 Sennheiser ME 67 Sennheiserسنهایزر Sennheiser کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,260,000 تومان
میکروفن دست دوم و کارکرده سنهایزر Sennheiser K6 Sennheiser K6 Sennheiserسنهایزر Sennheiser کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 900,000 تومان

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده کی آر کی KRK VXT4 KRK VXT4 KRKکی آر کی KRK کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,750,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو Dynaudio LYD-7 Dynaudio LYD-7 DynAudioداین آدیو DynAudio در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 4,250,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو Dynaudio LYD-8 Dynaudio LYD-8 DynAudioداین آدیو DynAudio یک عدد اکبند یک عدد ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 4,990,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده آدام ADAM S1X ADAM S1X ADAMآدام ADAM کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 6,900,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده نیومن Neumann KH120 Neumann KH120 Neumannنیومن Neumann ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 4,200,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو Dynaudio BM15A Right Speaker Dynaudio BM15A Right Speaker DynAudioداین آدیو DynAudio کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 4,900,000 تومان
اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده داین آدیو Dynaudio BM15A Left Speaker Dynaudio BM15A Left Speaker DynAudioداین آدیو DynAudio کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 4,900,000 تومان

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Oxygen 61 New M-Audio Oxygen 61 New M-Audioام آدیو M-Audio کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 780,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده نویشن Novation Launchpad Mini MK2 Novation Launchpad Mini MK2 Novationنویشن Novation دارای یک ماه مهلت تست 320,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده کرگ KORG Taktile 49 KORG Taktile 49 KORGکرگ KORG ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 900,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده ام آدیو M-Audio Code 61 M-Audio Code 61 M-Audioام آدیو M-Audio کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,470,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده نکتار Nektar Impact LX88+ Nektar Impact LX88+ Nektarنکتار Nektar ویترینی دارای یک ماه مهلت تست 1,350,000 تومان
میدی کنترلر دست دوم و کارکرده نویشن Novation 49 SL MKII Novation 49 SL MKII Novationنویشن Novation کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,290,000 تومان

هدفون دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
هدفون دست دوم و کارکرده بیرداینامیک BeyerDynamic DT 880 Pro BeyerDynamic DT 880 Pro BeyerDynamicبیرداینامیک BeyerDynamic کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 730,000 تومان

پری آمپ و پردازنده دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
پری آمپ هدفون دست دوم و کارکرده آلکترون Alctron HP400 Alctron HP400 Alctronآلکترون Alctron کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 620,000 تومان
پری آمپ هدفون دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer MINIAMP AMP800 Behringer MINIAMP AMP800 Behringerبهرینگر Behringer کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 290,000 تومان
پردازشگر صوتی دست دوم و کارکرده تی سی الکترونیک TC Electronic Powercore Express TC Electronic Powercore Express TC Electronicتی سی الکترونیک TC Electronic کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,800,000 تومان
پردازشگر صوتی دست دوم و کارکرده یونیورسال آدیو Universal Audio UAD 2 Duo Custom PCIe Universal Audio UAD 2 Duo Custom PCIe Universal Audioیونیورسال آدیو Universal Audio همراه با 2000$ پلاگین دارای یک ماه مهلت تست 6,000,000 تومان

میکسر دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
میکسر صدا دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha DM 1000 VCM Yamaha DM 1000 VCM Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 13,500,000 تومان
میکسر صدا دست دوم و کارکرده بهرینگر Behringer Xenyx QX1204USB Behringer Xenyx QX1204USB Behringerبهرینگر Behringer کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,030,000 تومان

کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
کنترلر نرم افزار دست دوم و کارکرده نکتار Nektar Panorama P1 Nektar Panorama P1 Nektarنکتار Nektar کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,070,000 تومان

متعلقات دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
بادگیر میکروفن دست دوم و کارکرده سنهایزر Sennheiser MZH 70-1 Sennheiser MZH 70-1 Sennheiserسنهایزر Sennheiser کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 900,000 تومان