فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

گیتار دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پیانو دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده
دارای یک ماه مهلت تست بدون جعبه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیبورد موسیقی و ارگ دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
یکماه مهلت تست فنی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویترینی
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کار کرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده در حد نو
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی ساز دست دوم و کارکرده

مشخصات محصول
وضعیت کالا
توضیحات
خرید محصول
کارکرده
دارای یک ماه مهلت تست فنی
۵۰,۰۰۰ تومان