پیانو دیجیتال دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر پیانو دیجیتال دست دوم موجود نیست

پیانو آکوستیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر پیانو آکوستیک دست دوم موجود نیست

کیبورد ارنجر دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha PSR-1000 Yamaha PSR-1000 Yamahaیاماها Yamaha کارکرده دارای یک هفته مهلت تست 1,350,000 تومان

سینتی سایزر دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
سینتی سایزر و وکودر دست دوم و کارکرده نویشن Novation MiniNova Novation MiniNova Novationنویشن Novation کارکرده دارای یک هفته مهلت تست 1,200,000 تومان
سینتی سایزر دست دوم و کارکرده نویشن Novation Bass Station II Novation Bass Station II Novationنویشن Novation کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 1,400,000 تومان

کیبورد آموزشی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر کیبورد آموزشی دست دوم موجود نیست

گیتار الکتریک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
گیتار الکتریک دست دوم و کارکرده بی سی ریچ B.C. Warbeast NJ Deluxe B.C. Warbeast NJ Deluxe B.C. Richبی سی ریچ B.C. Rich کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,250,000 تومان

گیتار آکوستیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر گیتار آکوستیک دست دوم موجود نیست

گیتار کلاسیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر گیتار کلاسیک دست دوم موجود نیست

گیتار بیس دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر گیتار بیس دست دوم موجود نیست

افکت گیتار الکتریک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
در حال حاضر افکت گیتار الکتریک دست دوم موجود نیست

آمپ گیتار دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت خرید
آمپلی فایر گیتار دست دوم و کارکرده لاین 6 Line 6 Spider IV 120 Line 6 Spider IV 120 Line 6لاین 6 Line 6 کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,900,000 تومان