جشنواره فروش تابستانی دی جی تهران ملودی

میدی کنترلر

نمايش 1 تا 20 از 253 (13 صفحه)

Novation Launchkey 61 MKII

بر اساس 15 نظر
4
61-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 F ...
61-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 Faders/buttons, 8 Encoders, 16 ...
2,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Impulse 61

بر اساس 14 نظر
4
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pa ...
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pads, Dedicated Transport Contro...
3,180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Nektar Impact GX61

بر اساس 5 نظر
5
61-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable B ...
61-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable Buttons, Pitch Bend, Mod Wheel,...
890,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نکتار Nektar

Nektar Impact GX49

0
49-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable B ...
49-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable Buttons, Pitch Bend, Mod Wheel,...
750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نکتار Nektar

M-Audio KeyStation 61 II

بر اساس 19 نظر
4
61-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
61-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

M-Audio KeyStation 88 II

بر اساس 6 نظر
5
88-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
88-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
1,830,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

M-Audio KeyStation 49 II

بر اساس 7 نظر
4
49-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
49-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
930,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

Novation Launchkey 49 MKII

بر اساس 2 نظر
4
49-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 F ...
49-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 Faders/buttons, 8 Encoders, 16 ...
1,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Impulse 49

بر اساس 5 نظر
5
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pa ...
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pads, Dedicated Transport Contro...
2,510,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

M-Audio Keystation Mini 32

بر اساس 1 نظر
4
32-key MIDI Keyboard Controller with Mini-size Keys, Four Assignable C ...
32-key MIDI Keyboard Controller with Mini-size Keys, Four Assignable Controls, Selectable Velocity C...
550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

Novation Launchpad Mini MK2

0
Compact Pad Controller for Ableton Live with 64 Tricolor Backlit Perfo ...
Compact Pad Controller for Ableton Live with 64 Tricolor Backlit Performance Pads, 16 Programmable S...
930,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Launchpad

0
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 RGB-backlit Pads, 8 Scene ...
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 RGB-backlit Pads, 8 Scene-launching Buttons, Bi-directi...
1,880,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Ableton PUSH 2 Suite

0
Dedicated Pad Controller and Control Surface for Ableton Live with 64 ...
Dedicated Pad Controller and Control Surface for Ableton Live with 64 Pads and Color LCD Display - I...
8,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ابلتون Ableton

Novation 61 SL MKII

بر اساس 3 نظر
5
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 56 Knobs/Faders/Bu ...
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 56 Knobs/Faders/Buttons, and DAW/Instrument and ...
4,270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Circuit

0
Portable 4 x 8 Pad Matrix Synthesizer Workstation with 2 Nova Series S ...
Portable 4 x 8 Pad Matrix Synthesizer Workstation with 2 Nova Series Synth Engines, 4-part Drum Mach...
3,260,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سینتی سایزر و پد کنترلر نویشن Novation

M-Audio Oxygen 25 New

بر اساس 1 نظر
5
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller ...
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller...
910,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

Novation 49 SL MKII

بر اساس 1 نظر
4
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 56 Knobs/Faders/Bu ...
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 56 Knobs/Faders/Buttons, and DAW and Automap Sof...
3,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Nektar Panorama P4

بر اساس 2 نظر
5
Control Surface with Deep Integration for Bitwig Studio, Logic Pro X, ...
Control Surface with Deep Integration for Bitwig Studio, Logic Pro X, Reason, Cubase, and More, with...
3,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نکتار Nektar

AKAI MPK261

بر اساس 1 نظر
5
USB/iOS MIDI Controller Keyboard with 61-note Semi-weighted Keybed wit ...
USB/iOS MIDI Controller Keyboard with 61-note Semi-weighted Keybed with Aftertouch, 16 Performance P...
4,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر آکایی AKAI

Line 6 POD Studio KB37

بر اساس 3 نظر
4
37-key MIDI Controller with Built-in USB Audio Interface and Bundled A ...
37-key MIDI Controller with Built-in USB Audio Interface and Bundled Amp Modeling Software...
1,430,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر لاین 6 Line 6
نمايش 1 تا 20 از 253 (13 صفحه)