جشنواره فروش تابستانی دی جی تهران ملودی

آمپ گیتار

نمايش 1 تا 20 از 271 (14 صفحه)

Marshall MG10CF

0
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour To ...
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour Tone Control, Line In, and Line/Headp...
690,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CFX

بر اساس 4 نظر
4
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Built-in FX, Line In, ...
1,510,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Bugera V55

0
The VINTAGE V55 features true Class-A technology with a 3 x 12AX7 fron ...
The VINTAGE V55 features true Class-A technology with a 3 x 12AX7 front-end and 2 x 6L6 tube power s...
4,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera V22

0
The VINTAGE V22 has become a modern classic, and is recognized as an i ...
The VINTAGE V22 has become a modern classic, and is recognized as an inspired combo amp design. The ...
3,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Marshall MG15CFXMS

0
The Marshall MG Series MG Series MG15CFXMS 15W Guitar Mini Stack is an ...
The Marshall MG Series MG Series MG15CFXMS 15W Guitar Mini Stack is an ideal amp for practicing and ...
3,110,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall Code 50

0
50-watt Modeling Guitar Amplifier with 12" Speaker, 14 Digital Pr ...
50-watt Modeling Guitar Amplifier with 12" Speaker, 14 Digital Preamp Models, 4 Digital Power Amp Mo...
2,330,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall Code 25

0
25-watt Modeling Guitar Amplifier with 10" Speaker, 14 Digital Pr ...
25-watt Modeling Guitar Amplifier with 10" Speaker, 14 Digital Preamp Models, 4 Digital Power Amp Mo...
1,730,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MS-2

0
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Setti ...
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Settings, Tone Control, and Belt Cl...
320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MS-4

0
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Setti ...
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Settings, Gain and Tone Controls, a...
400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Bugera BC15

0
15-watt 2-channel 1x8" Hybrid Combo Guitar Amplifier with EQ, Hea ...
15-watt 2-channel 1x8" Hybrid Combo Guitar Amplifier with EQ, Headphone Output, and CD Input...
1,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Marshall Code 100

0
100-watt Modeling Guitar Amplifier with 2x12" Speakers, 14 Digita ...
100-watt Modeling Guitar Amplifier with 2x12" Speakers, 14 Digital Preamp Models, 4 Digital Power Am...
3,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Bugera V5 Infinium

0
5-watt 1-channel All-tube 1x8" Guitar Combo Amplifier with Reverb ...
5-watt 1-channel All-tube 1x8" Guitar Combo Amplifier with Reverb, Tone Knob, Power Attenuator, and ...
1,640,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Marshall MS-2R

0
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Setti ...
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Settings, Tone Control, and Belt Cl...
320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Peavey MAX 158

0
20W Bass Combo Amp with 8" Speaker and Selectable Vintage Gain Co ...
20W Bass Combo Amp with 8" Speaker and Selectable Vintage Gain Control...
1,330,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار پیوی Peavey

Marshall MS-2C

0
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Setti ...
Battery-powered 1-watt Guitar Combo Amp with Clean and Overdrive Settings, Tone Control, and Belt Cl...
320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CF

0
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Line In, and Line/Head...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

IBANEZ IBZ15GR-U

بر اساس 1 نظر
5
15 Watt Guitar Amplifier (Combo) ...
15 Watt Guitar Amplifier (Combo)...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار آیبانز IBANEZ

Marshall MB30

0
30W, 1 x 10" Combo Bass Amplifier with Two Channels, Variable Com ...
30W, 1 x 10" Combo Bass Amplifier with Two Channels, Variable Compressor, Emulated Line Out, Effects...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

IBANEZ IBZ10G

بر اساس 1 نظر
5
Guitar Combo Amplifier (10 Watts, 1x6") ...
Guitar Combo Amplifier (10 Watts, 1x6")...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار آیبانز IBANEZ

Peavey VIP 1

0
20W 1 x 8" Modeling Guitar/Bass/Acoustic Combo Amp with 36 Amp Mo ...
20W 1 x 8" Modeling Guitar/Bass/Acoustic Combo Amp with 36 Amp Models, 22 Effects, Onboard Tuner and...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار پیوی Peavey
نمايش 1 تا 20 از 271 (14 صفحه)