91006767 - 021
۱
۱- تنها شعبه تهران ملودی شعبه خیابان جمهوری می باشد.
بستن اعلانات
انتخاب برند

پکیج استودیویی

افزودن به لیست مقایسه
8%
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 1

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 1

این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، میدی کنترلر، هدفون مانیتورینگ و کابل رابط) می باشد. با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
11%
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 2

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 2

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، میدی کنترلر، اسپیکر مانیتورینگ و کابل رابط) می باشد.
۵۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 7

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 7

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، میدی کنترلر، هدفون مانیتورینگ، اسپیکر مانیتورینگ و کابل) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group AKG P120 Package

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group AKG P120 Package

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، پایه میکروفن، پاپ شیلد و کابل رابط) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 6

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 6

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 16

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 16

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 17

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 17

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 12

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 12

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 20

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 20

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، میدی کنترلر (میدی کیبورد)، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، کابل رابط، پاپ شیلد، و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 8

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 8

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون استودیویی، میدی کنترلر، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ و کابل رابط) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 13

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 13

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 21

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 21

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، میدی کنترلر (میدی کیبورد)، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 24

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 24

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، میدی کنترلر (میدی کیبورد)، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 25

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 25

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، میدی کنترلر (میدی کیبورد)، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 9

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 9

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل کارت صدا، میکروفون استودیویی، هدفون مانیتورینگ، میدی کنترلر و کابل رابط) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 15

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 15

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 27

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 27

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون استودیویی، کارت صدا، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 29

پکیج استودیو خانگی تی ام گروپ TM Group Studio Package 29

با داشتن این پکیج می توانید به راحتی اقدام به ضبط وکال و تولید موسیقی کنید. این پکیج مقرون به صرفه، دارای تمامی موارد مورد نیاز یک استودیو خانگی (شامل اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون استودیویی، کارت صدا، میدی کنترلر، پری آمپ، هدفون مانیتورینگ، پایه میکروفن، پاپ شیلد، کابل رابط و یک نرم افزار میزبان) می باشد.
ناموجود
نمايش ۱ تا ۱۸ از ۱۸ (۱ صفحه)

پکیج استودیو خانگی:

امروزه یکی از دغدغه های علاقه مندان به موسیقی مانند خوانندگان، نوازندگان یا حتی کسانی که به تازگی کار آهنگسازی و تولید موسیقی را شروع کرده اند، هزینه ی بالای کرایه ی یک استودیو، برای ضبط وکال یا ساز است. برای این منظور کمپانی های تولید کننده تجهیزات استودیویی، اقدام به تولید تجهیزاتی کرده اند که علاقه مندان به موسیقی بتوانند یک استودیو شخصی در اتاق یا خانه خود، تحت عنوان "استودیو خانگی" داشته باشند.

تجهیزات مورد نیاز یک استودیو خانگی:

برای اینکه بتوانید در خانه اقدام به ساخت موسیقی و ضبط کردن صدای خود یا سازتان کنید، حداقل تجهیزات استودیویی مناسب برای شما، موارد زیر خواهد بود :

۱. شما به یک کارت صدا نیاز دارید. وظیفه ی این کارت صدا دریافت سیگنال دیجیتال (مثلا سیگنالی که میکروفون تولید می کند) و تبدیل آن به سیگنال دیجیتال است که نرم افزار بتواند آن را پردازش کند، و نهایتا دریافت سیگنال دیجیتال از کامپیوتر یا لپتاپ و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ (سیگنالی که به هدفون یا اسپیکر های مانیتورینگ می رسد) می باشد. علاوه بر آن وظیفه تامین برق میکروفون های کاندنسر از طریق فانتوم پاور هم بر عهده کارت صداست. باید به این نکته توجه کنید که هنگام تهیه کارت صدا برای استودیو خانگی،‌ تعداد ورودی و خروجی متناسب با نیاز شما را داشته باشد و هزینه اضافه بابت ورودی های اضافه که قرار نیست به کارتون بیاید، نپردازید!

۲. هدفون یا اسپیکر مانیتورینگ برای شنیدن دقیق صدا. یک منبع صوتی دقیق و صادق خیلی می تواند به کیفیت میکس شما کمک کند. ولی این موضوع نباید جلوی فعالیت شما را بگیرد. شما با تجهیزات قیمت مناسب هم می توانید یک موزیک خلاقانه تولید کنید.

۳. میکروفون استودیویی برای رکورد یک وکال یا ساز،‌ یکی از نیاز های شما در این مسیر است. این نوع از میکروفون ها نسبت به دیگر میکروفون ها دقیق تر، حساس تر و البته گران تر هستند. البته شما با میکروفون های کاندنسر قیمت مناسب هم می توانید صدا ضبط کنید و کیفیت قابل قبولی دریافت کنید. در واقع بعد از پردازش صدا، یک فرد غیر متخصص هنگام گوش دادن به موزیک شما، به سختی می تواند متوجه هزینه این که برای میکروفون کرده اید بشود ! ( نمونه صداهای ضبط شده با میکروفون های کاندنسر قیمت مناسب، در اینترنت هست و می‌توانید مشاهده کنید)

۴. شما به یک نرم افزار میزبان هم احتیاج دارید. نرم افزار های متعددی برای این منظور وجود دارد. با توجه به سبکی که کار می کنید، یک نفر با تجربه را به عنوان الگو انتخاب کنید و تمرکزتان را روی مسیری که او می رود بگذارید

۵. برای به کار گیری این ابزار ها، به یک سری تجهیزات جانبی (مانند کابل های رابط، پایه میکروفون و … ) نیاز دارید تا بتوانید به راحتی از وسایل خود استفاده کنید.

یکی از مشکلات راه اندازی یک استودیو خانگی ایده آل، جمع آوری تجهیزات آن است که حتما باید از یک متخصص کمک بگیرید. برای حل این مشکل، و با توجه به درخواست های متعدد علاقه مندان به موسیقی برای معرفی یک پکیج استودیویی، کارشناسان متخصص تهران ملودی تصمیم گرفتند پکیج های استودیوی خانگی متناسب با بودجه شما، معرفی کنند که می توانید در همین صفحه مشاهده کنید.