میکروفون | میکروفن استودیویی

نمايش 1 تا 20 از 269 (14 صفحه)

Rode Classic II

بر اساس 2 نظر
5
Classic Tube Microphone with 9 Switchable Polar Patterns ...
Classic Tube Microphone with 9 Switchable Polar Patterns...
9,388,000 تومان
8,508,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode K2

بر اساس 4 نظر
5
Large Diaphragm Vacuum Tube Condenser Microphone ...
Large Diaphragm Vacuum Tube Condenser Microphone...
3,870,000 تومان
3,680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT55 Matched Pair

بر اساس 3 نظر
5
Small-diaphragm Matched Pair Condenser Mic with Cardioid and Omnidirec ...
Small-diaphragm Matched Pair Condenser Mic with Cardioid and Omnidirectional Capsules, 3-position Pa...
3,644,000 تومان
3,470,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NTR

0
Internally Shockmounted 1.8-micron Ribbon Microphone with Custom Trans ...
Internally Shockmounted 1.8-micron Ribbon Microphone with Custom Transformer ...
3,092,000 تومان
2,944,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NTK

بر اساس 4 نظر
4
Large-diaphragm Vacuum Tube Condenser Microphone ...
Large-diaphragm Vacuum Tube Condenser Microphone...
3,066,000 تومان
2,920,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT2000

بر اساس 1 نظر
5
Large-diaphragm, Fully Configurable Dual Capsule Condenser Microphone ...
Large-diaphragm, Fully Configurable Dual Capsule Condenser Microphone...
2,715,000 تومان
2,585,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT4

0
Cardioid Condenser XY Stereo Microphone ...
Cardioid Condenser XY Stereo Microphone...
2,715,000 تومان
2,585,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT2-A Package

بر اساس 13 نظر
4
Large-diaphragm Condenser Microphone with Shockmount, Cable, Dust Cove ...
Large-diaphragm Condenser Microphone with Shockmount, Cable, Dust Cover and Exclusive NT2-A Recordin...
1,995,000 تومان
1,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT6

بر اساس 1 نظر
5
Small-diaphragm Condenser Mic with Separate Capsule for Close-miking I ...
Small-diaphragm Condenser Mic with Separate Capsule for Close-miking Instruments...
1,974,000 تومان
1,880,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT5 Matched Pair

بر اساس 3 نظر
5
Small-diaphragm Matched Pair Cardioid Condenser Microphones ...
Small-diaphragm Matched Pair Cardioid Condenser Microphones...
1,810,000 تومان
1,724,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT1000

بر اساس 1 نظر
5
Large-diaphragm Studio Condenser Mic with Satin Nickel Finish and Inte ...
Large-diaphragm Studio Condenser Mic with Satin Nickel Finish and Internal Shock Mounting...
1,750,000 تومان
1,668,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT55

0
Small-diaphragm Condenser Mic with Cardioid and Omnidirectional Capsul ...
Small-diaphragm Condenser Mic with Cardioid and Omnidirectional Capsules, 3-position Pad, and 3-posi...
1,670,000 تومان
1,590,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode S1

0
Handheld Performance Condenser Microphone ...
Handheld Performance Condenser Microphone...
1,610,000 تومان
1,534,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode S1 B

0
Handheld Performance Condenser Microphone ...
Handheld Performance Condenser Microphone...
1,610,000 تومان
1,534,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT1 KIT

بر اساس 18 نظر
4
Extremely Low-noise Large-diaphragm Cardioid Condenser Microphone with ...
Extremely Low-noise Large-diaphragm Cardioid Condenser Microphone with SRM Combination Shock Mount a...
1,575,000 تومان
1,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT1-A Package

بر اساس 18 نظر
4
Large-diaphragm Cardioid Condenser Mic w/ Shock Mount, Pop Shield, XLR ...
Large-diaphragm Cardioid Condenser Mic w/ Shock Mount, Pop Shield, XLR Cable, Dust Cover, and Instru...
1,281,000 تومان
1,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT3

0
Medium-diaphragm Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern ...
Medium-diaphragm Condenser Microphone with Cardioid Pickup Pattern...
1,223,000 تومان
1,164,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT-USB

بر اساس 4 نظر
5
USB Condenser Microphone with Tripod Base, Mic Stand Mount, Pop Filter ...
USB Condenser Microphone with Tripod Base, Mic Stand Mount, Pop Filter, USB Cable, and Carrying Case...
1,090,000 تومان
1,034,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+5%
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode NT5

بر اساس 2 نظر
5
Small-diaphragm Single NT5 Cardioid Condenser Mic ...
Small-diaphragm Single NT5 Cardioid Condenser Mic...
1,047,000 تومان
997,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode

Rode Procaster

0
Dynamic Microphone with XLR Connection, Low Self Noise, and Cardioid P ...
Dynamic Microphone with XLR Connection, Low Self Noise, and Cardioid Polar Pattern...
1,045,000 تومان
996,000 تومان
افزودن به سبد خرید
HOT
OFF
میکروفن رود Rode
نمايش 1 تا 20 از 269 (14 صفحه)