پری آمپ و پردازنده صدا

نمايش 1 تا 20 از 136 (7 صفحه)

Avalon Compressor VT-747SP

بر اساس 1 نظر
5
Stereo Discrete Class A Vacuum Tube Compressor with EQ ...
Stereo Discrete Class A Vacuum Tube Compressor with EQ...
13,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اولون Avalon

Avalon PreAmp VT-737SP

بر اساس 2 نظر
5
Tube Microphone / Instrument Preamplifier, Opto-compressor, and Sweep ...
Tube Microphone / Instrument Preamplifier, Opto-compressor, and Sweep Equalizer...
12,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اولون Avalon

Presonus Studio Channel

بر اساس 3 نظر
4
Channel Strip with Class A Vacuum Tube Preamplifier, Variable VCA Comp ...
Channel Strip with Class A Vacuum Tube Preamplifier, Variable VCA Compressor, and 3-band Parametric ...
1,840,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چنل استریپ پریسونوس Presonus

RME QuadMic II

0
Excellent signal/noise ratio, lowest harmonic distortions and wide gai ...
Excellent signal/noise ratio, lowest harmonic distortions and wide gain range make the QuadMic II a ...
3,902,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ آر ام ای RME

Presonus TubePre V2

بر اساس 1 نظر
4
Single-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Built-in Tu ...
Single-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Built-in Tube Tone Circuit...
750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Focusrite ISA One

بر اساس 1 نظر
5
Portable Preamp Based on Focusrite Forte Technology ...
Portable Preamp Based on Focusrite Forte Technology...
3,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Focusrite ISA Two

بر اساس 2 نظر
5
2-channel Mic/Instrument Preamp with 80dB of Gain, Switchable Phantom ...
2-channel Mic/Instrument Preamp with 80dB of Gain, Switchable Phantom Power, Variable Hi-pass Filter...
5,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus BlueTube DP V2

بر اساس 3 نظر
5
2-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Mixable XMAX Sol ...
2-channel Microphone and Instrument Preamplifier with Mixable XMAX Solid-state and 12AX7-based Tube ...
1,380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Behringer MINIAMP AMP800

0
Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier ...
Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier ...
451,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ هدفون بهرینگر Behringer

Universal Audio 710 Twin-Finity

بر اساس 2 نظر
5
Tube/FET Preamp and DI with Tone-blending Knob, Dual Gain Stage Settin ...
Tube/FET Preamp and DI with Tone-blending Knob, Dual Gain Stage Settings, and Discrete JFET DI Input...
4,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ یونیورسال آدیو Universal Audio

Focusrite Octopre MKII

0
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT Optical Output ...
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT Optical Output...
2,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus HP4

0
4-channel Headphone Monitor with 150 mWatts at 51 Ohms ...
4-channel Headphone Monitor with 150 mWatts at 51 Ohms...
690,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Focusrite OctoPre MKII Dynamic

بر اساس 1 نظر
5
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT I/O and 8 Channels of Buil ...
8-channel Microphone Preamplifier with ADAT I/O and 8 Channels of Built-in Compression, 24-bit/96kHz...
3,780,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus RC500 Channel Strip

0
Channel Strip (One-channel, Solid-state) with Mic Preamplifier, FET Co ...
Channel Strip (One-channel, Solid-state) with Mic Preamplifier, FET Compressor, and 3-band Semi-para...
3,380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چنل استریپ پریسونوس Presonus

Presonus DigiMAX D8

0
8-channel Microphone Preamp with Lightpipe ...
8-channel Microphone Preamp with Lightpipe...
2,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Presonus ADL 700

بر اساس 1 نظر
5
Channel Strip with Class A High-voltage Tube Preamp, FET-based Compres ...
Channel Strip with Class A High-voltage Tube Preamp, FET-based Compressor/Limiter, and 4-band EQ...
8,460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

Behringer HA8000

0
Behringer HA8000 Powerplay 8-channel headphone amp ...
Behringer HA8000 Powerplay 8-channel headphone amp...
976,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ هدفون بهرینگر Behringer

Focusrite Red 1 500 Series

0
500 Series Microphone Preamp with 66dB of Gain and Classic Red Circuit ...
500 Series Microphone Preamp with 66dB of Gain and Classic Red Circuit Topology and Components...
4,030,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ فوکوسرایت Focusrite

Presonus HP60

بر اساس 1 نظر
2
6-channel Headphone Amp with Independent Mix Control ...
6-channel Headphone Amp with Independent Mix Control...
1,780,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ پریسونوس Presonus

SPL Track One

0
Recording Channel ...
Recording Channel...
4,085,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پری آمپ اس پی ال SPL
نمايش 1 تا 20 از 136 (7 صفحه)