فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

ساز و ادوات موسیقی

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 0.73mm Tortex Standard Yellow Guitar Pick

Dunlop 412R 0.73mm Tortex Standard Y ...

These picks feature the playability and tone of Tortex with a sup ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 0.88mm Tortex Standard Green Guitar Pick

Dunlop 412R 0.88mm Tortex Standard G ...

These picks feature the playability and tone of Tortex with a sup ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 1.14mm Tortex Standard Purple Guitar Pick

Dunlop 412R 1.14mm Tortex Standard P ...

These picks feature the playability and tone of Tortex with a sup ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 418R 0.50mm Tortex Standard Red Guitar Pick

Dunlop 418R 0.50mm Tortex Standard R ...

Tortex Picks are highly durable with great memory and just the ri ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 418R 0.73mm Tortex Standard Yellow Guitar Pick

Dunlop 418R 0.73mm Tortex Standard Y ...

Tortex Picks are highly durable with great memory and just the ri ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 418R 0.88mm Tortex Standard Green Guitar Pick

Dunlop 418R 0.88mm Tortex Standard G ...

Tortex Picks are highly durable with great memory and just the ri ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 418R 1.14mm Tortex Standard Purple Guitar Pick

Dunlop 418R 1.14mm Tortex Standard P ...

Tortex Picks are highly durable with great memory and just the ri ...
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار ارنیبال Ernieball Thin Assorted Cellulose Picks

Ernieball Thin Assorted Cellulose Pi ...

Cellulose Acetate Nitrate, Mixed Color Picks
۵,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 1.35mm Tortex Standard Black Guitar Pick

Dunlop 412R 1.35mm Tortex Standard B ...

These picks feature the playability and tone of Tortex with a sup ...
۸,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 1.50mm Tortex Standard White Guitar Pick

Dunlop 412R 1.50mm Tortex Standard W ...

These picks feature the playability and tone of Tortex with a sup ...
۸,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار داداریو D`Addario DuraGrip Medium 0.85mm

D`Addario DuraGrip Medium 0.85mm

Duralin picks allow an artist to highlight the bright "clicking" ...
۸,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار داداریو D`Addario Duralin Standard Light/Medium 0.70mm

D`Addario Duralin Standard Light/Med ...

Duralin picks allow an artist to highlight the bright "clicking" ...
۸,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار داداریو D`Addario Duralin Standard Medium 0.85mm

D`Addario Duralin Standard Medium 0. ...

Duralin picks allow an artist to highlight the bright "clicking" ...
۸,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 431P Tortex Triangle Guitar Pick

Dunlop 431P Tortex Triangle Guitar P ...

Get the durability and bright, snappy tone of Tortex with a wider ...
۹,۵۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 426R Ultex Triangle Guitar Pick

Dunlop 426R Ultex Triangle Guitar Pi ...

Ultex Triangles have the same crisp attack, but with more surface ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RH1 Tortex Jazz I Guitar Pick

Dunlop 472RH1 Tortex Jazz I Guitar P ...

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RH3 Tortex Jazz III Guitar Pick

Dunlop 472RH3 Tortex Jazz III Guitar ...

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressi ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RL1 Tortex Jazz I Guitar Pick

Dunlop 472RL1 Tortex Jazz I Guitar P ...

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RL3 Tortex Jazz III Guitar Pick

Dunlop 472RL3 Tortex Jazz III Guitar ...

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressi ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RM1 Tortex Jazz I Guitar Pick

Dunlop 472RM1 Tortex Jazz I Guitar P ...

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RM3 Tortex Jazz III Guitar Pick

Dunlop 472RM3 Tortex Jazz III Guitar ...

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressi ...
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 427R Ultex Jazz III Guitar Pick

Dunlop 427R Ultex Jazz III Guitar Pi ...

The Ultex Jazz III 2.0 combines the durability, sharp attack, and ...
۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 475R Big Stubby Guitar Pick 2.0mm

Dunlop 475R Big Stubby Guitar Pick 2 ...

Contoured for smooth release, these picks provide an extremely po ...
۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 9072R Ultex Thumbpicks Large

Dunlop 9072R Ultex Thumbpicks Large

Ultex Thumbpicks are bright, punchy, and super durable-they'll so ...
۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 9072R Ultex Thumbpicks Medium

Dunlop 9072R Ultex Thumbpicks Medium

Ultex Thumbpicks are bright, punchy, and super durable-they'll so ...
۱۲,۰۰۰ تومان
نمايش ۱ تا ۲۵ از ۲۷۰۱ (۱۰۹ صفحه)
به علت نوسانات نرخ ارز، لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
بستن