میدی کنترلر

نمايش 1 تا 20 از 248 (13 صفحه)

Novation Launchkey 61 MKII

بر اساس 14 نظر
4
61-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 F ...
61-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 Faders/buttons, 8 Encoders, 16 ...
1,315,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Launchpad Pro

بر اساس 3 نظر
5
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 Velocity- and Pressure-se ...
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 Velocity- and Pressure-sensitive Pads and 32 RGB Backli...
1,680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Behringer UMX 610

بر اساس 3 نظر
4
61-key USB MIDI Controller with Pitch and Modulation Wheels, Volume Sl ...
61-key USB MIDI Controller with Pitch and Modulation Wheels, Volume Slider, Assignable Knobs and Swi...
750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر بهرینگر Behringer

Novation Impulse 61

بر اساس 13 نظر
4
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pa ...
61-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pads, Dedicated Transport Contro...
1,975,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Nektar Impact GX61

بر اساس 4 نظر
5
61-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable B ...
61-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable Buttons, Pitch Bend, Mod Wheel,...
645,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نکتار Nektar

Nektar Impact GX49

0
49-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable B ...
49-key USB Keyboard Controller with Transport Controls, 7 Assignable Buttons, Pitch Bend, Mod Wheel,...
545,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نکتار Nektar

M-Audio KeyStation 61 II

بر اساس 19 نظر
4
61-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
61-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

M-Audio Oxygen 61 New

بر اساس 5 نظر
4
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller ...
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller...
1,136,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

M-Audio KeyStation 88 II

بر اساس 6 نظر
5
88-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
88-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
1,366,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

M-Audio KeyStation 49 II

بر اساس 7 نظر
4
49-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weig ...
49-key USB MIDI Keyboard Controller with Velocity-sensitive, Semi-weighted Keys, Pitch and Modulatio...
720,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

Novation Launchkey 49 MKII

بر اساس 1 نظر
4
49-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 F ...
49-note USB/iOS MIDI Keyboard Controller with Synth-weighted Keys, 9 Faders/buttons, 8 Encoders, 16 ...
1,045,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Impulse 49

بر اساس 5 نظر
5
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pa ...
49-key USB MIDI Controller with Semi-weighted Keys, 25 Knobs/Faders/Pads, Dedicated Transport Contro...
1,525,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

Novation Launchpad Mini MK2

0
Compact Pad Controller for Ableton Live with 64 Tricolor Backlit Perfo ...
Compact Pad Controller for Ableton Live with 64 Tricolor Backlit Performance Pads, 16 Programmable S...
560,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

M-Audio Keystation Mini 32

بر اساس 1 نظر
4
32-key MIDI Keyboard Controller with Mini-size Keys, Four Assignable C ...
32-key MIDI Keyboard Controller with Mini-size Keys, Four Assignable Controls, Selectable Velocity C...
420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

ROLI Seaboard Rise 49

بر اساس 1 نظر
5
49-note USB Keyboard Controller and Synthesizer, with Polyphonic After ...
49-note USB Keyboard Controller and Synthesizer, with Polyphonic Aftertouch/Pitch Bend, 1 Pedal Inpu...
6,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر رولی Roli

KORG Taktile 49

بر اساس 3 نظر
5
49-key Keyboard Controller with X-Y Touch Pad, 8 Trigger Pads, 8 Encod ...
49-key Keyboard Controller with X-Y Touch Pad, 8 Trigger Pads, 8 Encoders, 8 Assignable Switches, 8 ...
1,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر کرگ KORG

M-Audio Oxygen 49 New

بر اساس 1 نظر
5
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller ...
The Oxygen Series, USB MIDI Keyboard Controller...
920,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر ام آدیو M-Audio

Novation Launchpad

0
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 RGB-backlit Pads, 8 Scene ...
USB MIDI Controller for Ableton Live with 64 RGB-backlit Pads, 8 Scene-launching Buttons, Bi-directi...
1,130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
میدی کنترلر نویشن Novation

ZOOM ARQ

0
Bluetooth LE Drum Machine, Sequencer, Synthesizer, Looper, Clip Launch ...
Bluetooth LE Drum Machine, Sequencer, Synthesizer, Looper, Clip Launcher, and MIDI Controller, with ...
2,750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کنترلر، اینترفیس و سینتی سایزر زوم ZOOM

KORG TRITON taktile 49

0
49-key Keyboard Controller with 512 Triton Synth Sounds, Touch Pad, 16 ...
49-key Keyboard Controller with 512 Triton Synth Sounds, Touch Pad, 16 Trigger Pads, 8 Switches, 8 S...
1,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سینتی سایزر کرگ KORG
نمايش 1 تا 20 از 248 (13 صفحه)