۲
۱- رده بندی کامل جدیدترین محصولات کمپانی آلمانی کی اند ام، مشاهده محصولات.
۲- برای بازدید از صفحه اختصاصی اجرای پروژه‌های سینمای خصوصی خانگی، بر روی این لینک کلیک کنید.
بستن اعلانات
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

تجهیزات جانبی ساز و ادوات موسیقی دانلوپ Dunlop

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 0.88mm Tortex Sharp Green Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 412R 0.88mm Tortex Sharp Green Guitar Pick

These picks feature the playability and tone of Tortex with a super sharp tip for extra precision and articulation.
۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 412R 1.0mm Tortex Sharp Blue Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 412R 1.0mm Tortex Sharp Blue Guitar Pick

These picks feature the playability and tone of Tortex with a super sharp tip for extra precision and articulation.
۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 418R 1.14mm Tortex Standard Purple Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 418R 1.14mm Tortex Standard Purple Guitar P ...

Tortex Picks are highly durable with great memory and just the right amount of flexibility for a snappy, fluid attack th...
۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 417R 0.58mm Gator Grip Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 417R 0.58mm Gator Grip Guitar Pick

Standard Shape Gator Grip, .58mm Gauge, Red Guitar Picks
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop Tortex Flex 428R 0.50mm Red Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop Tortex Flex 428R 0.50mm Red Guitar Pick

Tortex Flex Picks combine the memory and durability of Tortex with the flexibility and warmth of nylon.
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop Tortex Flex 428R 0.60mm Orange Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop Tortex Flex 428R 0.60mm Orange Guitar Pick

Tortex Flex Picks combine the memory and durability of Tortex with the flexibility and warmth of nylon
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop Tortex Flex 428R 0.88mm Green Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop Tortex Flex 428R 0.88mm Green Guitar Pick

Tortex Flex Picks combine the memory and durability of Tortex with the flexibility and warmth of nylon.
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop Tortex Flex 428R 1.0mm Blue Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop Tortex Flex 428R 1.0mm Blue Guitar Pick

Tortex Flex Picks combine the memory and durability of Tortex with the flexibility and warmth of nylon.
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop Tortex Flex 428R 1.14mm Purple Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop Tortex Flex 428R 1.14mm Purple Guitar Pick

Tortex Flex Picks combine the memory and durability of Tortex with the flexibility and warmth of nylon.
۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RH1 Tortex Jazz I Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RH1 Tortex Jazz I Guitar Pick

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz III with the durability and bright, snappy tone of Tort...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RH3 Tortex Jazz III Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RH3 Tortex Jazz III Guitar Pick

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressive attack of Tortex with the superior control, speed, a...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RL1 Tortex Jazz I Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RL1 Tortex Jazz I Guitar Pick

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz III with the durability and bright, snappy tone of Tort...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RL3 Tortex Jazz III Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RL3 Tortex Jazz III Guitar Pick

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressive attack of Tortex with the superior control, speed, a...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RM1 Tortex Jazz I Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RM1 Tortex Jazz I Guitar Pick

This pick combines the small profile and rounded tip of the Jazz III with the durability and bright, snappy tone of Tort...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 472RM3 Tortex Jazz III Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 472RM3 Tortex Jazz III Guitar Pick

The Tortex Jazz III combines the bright tone and snappy, aggressive attack of Tortex with the superior control, speed, a...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 558R.73 Tortex Flow

پیک گیتار Dunlop 558R.73 Tortex Flow

Tortex flow picks combine the bright snap of Tortex picks with the geometry of flow picks Features a wide angle to focus...
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 8011 Felt Nick Lucas-Nick Lucas

پیک گیتار Dunlop 8011 Felt Nick Lucas-Nick Lucas

Special, high grade hard felt pick. Manufactured from a high density wool & cotton material. Beveled playing tip.
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پیک گیتار دانلوپ Dunlop 431P Tortex Triangle Guitar Pick

پیک گیتار Dunlop 431P Tortex Triangle Guitar Pick

Get the durability and bright, snappy tone of Tortex with a wider gripping surface for greater control.
۲۲,۰۰۰ تومان
نمايش ۱ تا ۲۴ از ۳۲۵ (۱۴ صفحه)