پیانو دیجیتال دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر پیانو دیجیتال دست دوم موجود نیست

پیانو آکوستیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر پیانو آکوستیک دست دوم موجود نیست

کیبورد ارنجر دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa4X 76 KORG Pa4X 76 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 13,100,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa50 KORG Pa50 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 2,300,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa80 KORG Pa80 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 2,500,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa2X Pro KORG Pa2X Pro KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 6,800,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa500 KORG Pa500 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 2,350,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa800 KORG Pa800 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 5,500,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده کرگ KORG Pa1X Pro KORG Pa1X Pro KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 3,800,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha PSR-2000 Yamaha PSR-2000 Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 1,700,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha PSR-1000 Yamaha PSR-1000 Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 1,450,000 تومان
کیبورد ارنجر موسیقی دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha PSR-640 Yamaha PSR-640 Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 1,100,000 تومان

سینتی سایزر دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
سینتی سایزر و وکودر دست دوم و کارکرده کرگ Korg M3 Korg M3 KORGکرگ KORG کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 0 تومان

کیبورد آموزشی دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
کیبورد آموزشی دست دوم و کارکرده یاماها Yamaha PSR-A3 Yamaha PSR-A3 Yamahaیاماها Yamaha کارکرده در حد نو دارای یک هفته مهلت تست 900,000 تومان

گیتار الکتریک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
گیتار الکتریک دست دوم و کارکرده بی سی ریچ B.C. Warbeast NJ Deluxe B.C. Warbeast NJ Deluxe B.C. Richبی سی ریچ B.C. Rich کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 3,250,000 تومان

گیتار آکوستیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر گیتار آکوستیک دست دوم موجود نیست

گیتار کلاسیک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر گیتار کلاسیک دست دوم موجود نیست

گیتار بیس دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر گیتار بیس دست دوم موجود نیست

افکت گیتار الکتریک دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
در حال حاضر افکت گیتار الکتریک دست دوم موجود نیست

آمپ گیتار دست دوم

عکس کالا مدل کالا شرکت سازنده وضعیت کالا گارانتی قیمت
آمپلی فایر گیتار دست دوم و کارکرده لاین 6 Line 6 Spider IV-75 Line 6 Spider IV-75 Line 6لاین 6 Line 6 کارکرده در حد نو دارای یک ماه مهلت تست 1,250,000 تومان
آمپلی فایر گیتار دست دوم و کارکرده لاین 6 Line 6 Spider IV 120 Line 6 Spider IV 120 Line 6لاین 6 Line 6 کارکرده دارای یک ماه مهلت تست 1,900,000 تومان
Tehran Melody Show Room