فصل اول، مفاهیم اولیه صوت

مقدمه

در این سری از ویدیوها شما را با مفاهیم پایه ای صدا آشنا خواهیم کرد، با دانستن اساسی ترین مسائل در مورد صدا می توانید موسیقی بهتری بسازید و بدون استفاده از پریست ها و پروژه های آماده، ارائه کننده کار بی نقصی باشید.

۱-مقدمه، معرفی مفاهیم اولیه صوت

در فصل اول از ویدیوهای آموزشی که عنوان آن Audio And Sound Basic است، با ۱۵ ویدیو شما را با موارد پایه ای صوت آشنا خواهیم کرد.

۲- تولید امواج صدا

در این ویدئو در مورد نحوه تولید امواج صدا صحبت خواهیم کردصدا زمانی تولید می شود که یک شئ بلرزد. در مورد آلات موسیقی، چند نوع شئ لرزشگر وجود دارد. در گیتار، ویولن و بسیاری دیگر، سیم هایی دچار لرزش می شوند و صدا تولید می شود.

۳- انتقال صدا

زمانی که جسمی میلرزد، مولکول های هوا را اطراف خود جابجا می کند و در نتیجه صدا منتقل می شود. مولکول های هوا دارای چگالی می باشند. که فشار هوای محیط نامیده می شودبر اثر لرزش، مولکول های هوا اول به یکدیگر نزدیکتر می شوند که فشار هوای قسمتی کوچک را کمی افزایش می دهد. در مرحله بعد از یکدیگر دورتر می شوند که قسمتی با فشار های کمتر ایجاد می کند.

۴- دامنه و فرکانس

امواج صدا، از صداهای ساده آزمایشی تا صدای آلات موسیقی پیچیده را در بر میگیرند. اما تمام این امواج دارای سه ویژگی فیزیکی می باشند که لرزش موج را توصیف می کنند و شامل، امپلیتود، فرکانس و شکل موج می باشند.

۵- سطح و بلندی صدا

خصوصیات فیزیکی فرکانس و سطح صدا قابل اندازه گیری است. البته پیچیدگی هایی در این اندازه گیری ها وجود دارد. به خصوص در مورد اندازه گیری سطح و بلندی صدادر فیزیک، چندین واحد اندازه گیری صدا وجود دارد. که بر اساس شکل فیزیکی امواج اندازه گیری می شوند.

۶- واحد دسیبل

آیا می شود از واحد دسیبل برای نشان دادن سطح واقعی صدا استفاده کرد؟ چون دسیبل همیشه نسبتِ بین دو صدا است. برای نشان دادن سطح واقعی صدا باید دسیبل را نسبت به یک سطح مرجع اندازه گرفتدر دنیای صدا به چندین نوع دسیبل بر خواهید خورد. البته با توجه به اینکه تمام این واحد ها دسیبل می باشند. یک تغییر در سطح صدا در تمام این واحد ها با یک مقدار دسیبل نشان داده خواهد شد.

۷- واحد دسیبل، بخش دوم

واحد های dBu و dBV سطح صدای آنالوگ را نمایش می دهند. و زمانی که صدا به دیجیتال تبدیل می شود. واحد دیگری برای اندازه گیری سطح آن به کار می رود که dBfs نامیده می شود. Fs مخفف full scale است و نقطه مرجع آن ۰dBfs است. که بلندترین سطح ممکن است. اما سیستم های دیجیتال با آنالوگ متفاوت هستند.

۸- هرتز و کیلوهرتز

در کنار اندازه گیری امپلیتود، فرکانس نیز با واحد اندازه گیری خاصی اندازه گرفته می شود. فرکانس سرعت لرزش است. به طور دقیق، تعداد لرزش های کامل در هر ثانیه. فرکانس هر نوت با گام آن ارتباط مستقیم دارد. فرکانس یک شئ که در هر ثانیه صد بار لرزش می کند. برابر با ۱۰۰ سیکل بر ثانیه است. که واحد معمول تر هرتز می باشد. فرکانس های ۱۰۰۰ هرتز و بیشتر را کیلوهرتز می نامند. گوش انسان می تواند فرکانس های ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز را بشنود.

۹- هارمونیک ها

آخرین خصیصه ی فیزیکی صدا، شکلِ موج یا همان الگوی لرزش است. ساده ترین شکل موج، ساده ترین الگوی لرزش، لرزش به صورت رفت و برگشت ساده است. که ساین وِیو نامیده می شود. ساین وِیو های الکترونیکی به عنوان سیگنال تست استفاده می شوند.

۱۰- اوِرتُن ها

اگر تمام آلات موسیقی ترکیب هارمونیک یکسانی را تولید می کردند. صدای همه آنها مانند یکدیگر می شد. اما در آلات موسیقی عناصر فیزیکی دیگری نیز وجود دارند که تعادل میان هارمونیک ها را تغییر می دهند یا ساین وِیو های جدیدی به آنها اضافه می کنند.

۱۱- محتوای طیفی

در دو ویدئوی آینده نگاهی خواهیم داشت به اینکه ویوشیپ چگونه روی تُن صدا اثر میگذارد. تغییر امپلیتود یا تُن صدا در طول یک نوت، انولوپ نامیده میشود.

۱۲- محتوای طیفی دیستورشن

نوازنده ها دائما touch خود را در زمان نواختن تغییر میدهند که تغییر کمی در ویوشیپ ایجاد می کنداما در استودیو، ویوشیپ به اشکال دیگری تغییر می کند. در زمان پردازش صدا در DAW ها، ما دائما ویوشیپ را تغییر می دهیم که همان تغییر در بالانس هارمونیک ها است.

۱۳- سیستم شنوایی

شنوایی انسان از دو قسمت اصلی تشکیل شده است، گوش و مغز، گوشها دریافت کننده صدا هستند و مغز صدای دریافت شده را درک می کند، و از جایی که مهندسان صدا با استفاده از شنوایی خود کار میکنند، محافظت از این سیستم اهمیت زیادی دارد، و برای محافظت از این سیستم باید نحوه کار آن را بدانیم.

۱۴- منحنی های Fletcher-Munson

با توجه به عملکرد سیستم شنوایی انسان ما صدا را به صورت خطی نمی شنویم، به طور ساده تر ما تمام فرکانس ها را در یک سطح صدا نمی شنویم. شنوایی ما در برخی فرکانس ها حساس تر بوده و در برخی دیگر کمتر است.

۱۵- محدودیت های شنوایی

این سری از ویدیوها درباره نکات اساسی صدا را با صحبت کوتاهی در مورد محدودیت های شنوایی انسان به پایان خواهیم بردهمانطور که در ویدیو های قبلی گفته شد محدوده فرکانسی سیستم شنوایی انسان از ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز می باشد، که حساسیت نسبت به این بازه  فرکانسی غیر خطی می باشد.