مرور برچسب

نرخ نمونه برداری

آیا استفاده از نرخ نمونه برداری بالا، در هنگام ضبط ضروری است؟

پاسخ به این سوال کاملا بستگی به نظر شخصی شما دارد و باید اجازه دهید گوشتان قضاوت کند. امروزه تقریبا تمام کارت های صوتی، قابلیت ضبط با حداقل نرخ نمونه برداری ۹۶kHz را دارند. برخی از آن ها قابلیت ضبط با نرخ نمونه برداری ۱۹۲kHz و در چند…
ادامه مطلب ...