جشنواره فروش ویژه دستگاه‌های DJ تهران ملودی
Page: 1 1-20 of 29 Products
قیمت خرید فروش اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice

اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice

اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZX5

Electro Voice ZX5

بر اساس 2 نظر
5
15-inch two-way full-range loudspeaker available in PI weatherized ...
15-inch two-way full-range loudspeaker available in PI weatherized
4,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice TX1152

Electro Voice TX1152

بر اساس 3 نظر
5
15-inch two-way full-range loudspeaker ...
15-inch two-way full-range loudspeaker
3,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice SX300

Electro Voice SX300

0
12-inch two-way system with 300 watts continuous ...
12-inch two-way system with 300 watts continuous
2,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZX1

Electro Voice ZX1

بر اساس 1 نظر
5
8-inch two-way full-range composite loudspeaker ...
8-inch two-way full-range composite loudspeaker
1,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZX3

Electro Voice ZX3

0
12-inch two-way full-range loudspeaker ...
12-inch two-way full-range loudspeaker
3,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice TX2152

Electro Voice TX2152

0
Dual 15-inch two-way full-range loudspeaker ...
Dual 15-inch two-way full-range loudspeaker
5,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice TX1122

Electro Voice TX1122

بر اساس 3 نظر
4
12-inch two-way full-range loudspeaker , High-quality sound at high le ...
12-inch two-way full-range loudspeaker , High-quality sound at high levels
2,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice SX100

Electro Voice SX100

0
12-inch two-way full-range loudspeaker ...
12-inch two-way full-range loudspeaker
2,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice EVID 3.2T

Electro Voice EVID 3.2T

0
2-Way 150-Watt Installation Speaker with Dual 3.5" Woofers and .75" Ti ...
2-Way 150-Watt Installation Speaker with Dual 3.5" Woofers and .75" Titanium Tweeter and 70V/100V Transformer
1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice EVID 6.2

Electro Voice EVID 6.2

0
Dual 6-inch two-way surface-mount loudspeaker ...
Dual 6-inch two-way surface-mount loudspeaker
2,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice EVID 6.2T

Electro Voice EVID 6.2T

0
2-Way 300-Watt Installation Speaker with Dual 6" Woofers, 1" Titanium ...
2-Way 300-Watt Installation Speaker with Dual 6" Woofers, 1" Titanium Tweeter and 70V/100V Transformer
2,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZX4

Electro Voice ZX4

0
15-inch two-way full-range loudspeakers ...
15-inch two-way full-range loudspeakers
به زودی
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZLX-15

Electro Voice ZLX-15

بر اساس 3 نظر
5
15-inch Two-Way Passive Loudspeaker , 250 W continuous and 1000 W pea ...
15-inch Two-Way Passive Loudspeaker , 250 W continuous and 1000 W peak power handling
به زودی
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice ZLX-12

Electro Voice ZLX-12

0
12-inch Two-Way Passive Loudspeaker ...
12-inch Two-Way Passive Loudspeaker
به زودی
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
ساب ووفر پسیو الکتروویس Electro Voice TX1181 SUB

Electro Voice TX1181 SUB

0
18-inch subwoofer , High-power LF supplement to TX1122 and TX1152 ...
18-inch subwoofer , High-power LF supplement to TX1122 and TX1152
به زودی
ساب ووفر پسیو الکتروویس
ساب ووفر پسیو الکتروویس Electro Voice TX2181 SUB

Electro Voice TX2181 SUB

0
Dual 18-inch subwoofer ...
Dual 18-inch subwoofer
به زودی
ساب ووفر پسیو الکتروویس
اسپیکر مانیتورینگ استیج الکتروویس Electro Voice TX1152FM

Electro Voice TX1152FM

0
15-inch two-way full-range floor monitor ...
15-inch two-way full-range floor monitor
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ استیج الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice EVID 3.2

Electro Voice EVID 3.2

0
Dual 3.5-inch two-way surface-mount loudspeaker ...
Dual 3.5-inch two-way surface-mount loudspeaker
به زودی
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس Electro Voice EVID 4.2

Electro Voice EVID 4.2

0
Dual 4-inch two-way surface-mount loudspeaker ...
Dual 4-inch two-way surface-mount loudspeaker
به زودی
اسپیکر | باند پسیو الکتروویس
اسپیکر مانیتورینگ استیج الکتروویس Electro Voice TX1122FM

Electro Voice TX1122FM

0
12-inch two-way full-range floor monitor ...
12-inch two-way full-range floor monitor
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ استیج الکتروویس
Page: 1 1-20 of 29 Products