جشنواره بزرگ تابستانی تهران ملودی جشنواره بزرگ تابستانی تهران ملودی
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

تجهیزات اجرای زنده

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLi 1500

Crown XLi 1500

900-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Para ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XTi 6002

Crown XTi 6002

Power Amplifier - 2 x 2100W at 4 Ohms, 2 x 3000W at 2 Ohms
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLi 2500

Crown XLi 2500

1,500-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Pa ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 1500

Crown XLS 1500

2 x 525W at 4 Ohms, 2 x 300W 8 Ohms. Weighs Just 10lbs!
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XTi 4002

Crown XTi 4002

Power Amplifier - 2 x 1200W at 4 Ohms, 2 x 1,600W at 2 Ohms
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLi 3500

Crown XLi 3500

2,700-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Pa ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 2000

Crown XLS 2000

2 x 650W at 4 Ohms, 2 x 375W at 8 Ohms, Weighs Just 10lbs!
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 2502

Crown XLS 2502

2-channel Power Amplifier, 775W Continuous/ch at 4 ohms, with Mas ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XTi 1002

Crown XTi 1002

Power Amplifier - 2 x 500W at 4 Ohms, 2 x 700W at 2 Ohms
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XTI 2002

Crown XTI 2002

Power Amplifier - 2 x 800W at 4 Ohms, 2 x 1,000W at 2 Ohms
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 1000

Crown XLS 1000

2 x 350W at 4 Ohms, 2 x 215W at 8 Ohms, Less Than 12 lbs!
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLi 800

Crown XLi 800

600-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Para ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 5000

Crown XLS 5000

Stereo Power Amplifier (1100W/Channel @ 8 Ohms)
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown XLS 2500

Crown XLS 2500

2 x 775W at 4 Ohms, 2 x 440W at 8 Ohms, Weighs Less Than 12lbs!
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown i-Tech 5000 HD

Crown i-Tech 5000 HD

5000-watt (Bridged Mono) Class-I Power Amplifier with Stereo/Para ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown I-Tech 12000 HD

Crown I-Tech 12000 HD

I-Tech HD Series Power Amplifier - 4500 Watts Per Channel at 4 Oh ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown MA 5000i

Crown MA 5000i

Professional Stereo Power Amplifier (1250W/Channel @ 8 Ohms)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown LPS 1500

Crown LPS 1500

Crown stereo amplifier user manual.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown MA 9000i

Crown MA 9000i

Macro-Tech i Series Power Amplifier - 3000 Watts Per Channel at 4 ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown MA 12000i

Crown MA 12000i

Macro-Tech i Series Power Amplifier - 4000 Watts Per Channel at 4 ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown i-Tech 9000 HD

Crown i-Tech 9000 HD

I-Tech HD Series Power Amplifier - 3500 Watts Per Channel at 4 Oh ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown CDi 1000

Crown CDi 1000

Solid-State 2-Channel Amplifier (500W Per Channel @ 4 Ohm Dual)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown I-T8000

Crown I-T8000

High power density, up to 8000 watts in a 2U chassis
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown I-T6000

Crown I-T6000

Professional Amplifier
ناموجود
نمايش ۱ تا ۲۴ از ۲۴ (۱ صفحه)