جشنواره فروش ویژه ارسال رایگان
Page: 1 1-4 of 4 Products
قیمت خرید فروش آمپلی فایر یاماها Yamaha

آمپلی فایر یاماها Yamaha

آمپلی فایر یاماها Yamaha P7000S

Yamaha P7000S

0
2 x 950W at 4 Ohms, 2 x 700W at 8 Ohms ...
2 x 950W at 4 Ohms, 2 x 700W at 8 Ohms
3,591,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر یاماها
آمپلی فایر یاماها Yamaha P5000S

Yamaha P5000S

0
2 x 750W at 4 Ohms, 2 x 525W at 8 Ohms ...
2 x 750W at 4 Ohms, 2 x 525W at 8 Ohms
3,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر یاماها
آمپلی فایر یاماها Yamaha P2500S

Yamaha P2500S

0
2 x 390W at 4 Ohms, 2 x 275W at 8 Ohms ...
2 x 390W at 4 Ohms, 2 x 275W at 8 Ohms
به زودی
آمپلی فایر یاماها
آمپلی فایر یاماها Yamaha P3500S

Yamaha P3500S

0
2 x 450W at 4 Ohms, 2 x 350W at 8 Ohms ...
2 x 450W at 4 Ohms, 2 x 350W at 8 Ohms
به زودی
آمپلی فایر یاماها
Page: 1 1-4 of 4 Products