جشنواره فروش ویژه دستگاه‌های DJ تهران ملودی
Page: 1 1-20 of 24 Products
قیمت خرید فروش آمپلی فایر کرون Crown

آمپلی فایر کرون Crown

آمپلی فایر کرون Crown XLi 2500

Crown XLi 2500

0
1,500-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Paralle ...
1,500-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel and Bridged-mono Operation Modes
2,260,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLi 1500

Crown XLi 1500

0
900-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel ...
900-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel and Bridged-mono Operation Modes
1,568,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 1000

Crown XLS 1000

0
2 x 350W at 4 Ohms, 2 x 215W at 8 Ohms, Less Than 12 lbs! ...
2 x 350W at 4 Ohms, 2 x 215W at 8 Ohms, Less Than 12 lbs!
1,775,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 1500

Crown XLS 1500

0
2 x 525W at 4 Ohms, 2 x 300W 8 Ohms. Weighs Just 10lbs! ...
2 x 525W at 4 Ohms, 2 x 300W 8 Ohms. Weighs Just 10lbs!
2,156,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XTi 6002

Crown XTi 6002

0
Power Amplifier - 2 x 2100W at 4 Ohms, 2 x 3000W at 2 Ohms ...
Power Amplifier - 2 x 2100W at 4 Ohms, 2 x 3000W at 2 Ohms
11,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLi 3500

Crown XLi 3500

0
2,700-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Paralle ...
2,700-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel and Bridged-mono Operation Modes
4,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 2000

Crown XLS 2000

0
2 x 650W at 4 Ohms, 2 x 375W at 8 Ohms, Weighs Just 10lbs! ...
2 x 650W at 4 Ohms, 2 x 375W at 8 Ohms, Weighs Just 10lbs!
2,860,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XTi 1002

Crown XTi 1002

0
Power Amplifier - 2 x 500W at 4 Ohms, 2 x 700W at 2 Ohms ...
Power Amplifier - 2 x 500W at 4 Ohms, 2 x 700W at 2 Ohms
3,136,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 2502

Crown XLS 2502

0
2-channel Power Amplifier, 775W Continuous/ch at 4 ohms, with Massive ...
2-channel Power Amplifier, 775W Continuous/ch at 4 ohms, with Massive DSP, Bandpass filters, Remote Power On/off, lightweight 10.8-lb chassis
3,256,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XTi 4002

Crown XTi 4002

0
Power Amplifier - 2 x 1200W at 4 Ohms, 2 x 1,600W at 2 Ohms ...
Power Amplifier - 2 x 1200W at 4 Ohms, 2 x 1,600W at 2 Ohms
6,115,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XTI 2002

Crown XTI 2002

0
Power Amplifier - 2 x 800W at 4 Ohms, 2 x 1,000W at 2 Ohms ...
Power Amplifier - 2 x 800W at 4 Ohms, 2 x 1,000W at 2 Ohms
4,390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLi 800

Crown XLi 800

0
600-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel ...
600-watt (Bridged Mono) Class AB Power Amplifier with Stereo/Parallel and Bridged-mono Operation Modes
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 2500

Crown XLS 2500

0
2 x 775W at 4 Ohms, 2 x 440W at 8 Ohms, Weighs Less Than 12lbs! ...
2 x 775W at 4 Ohms, 2 x 440W at 8 Ohms, Weighs Less Than 12lbs!
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown I-Tech 12000 HD

Crown I-Tech 12000 HD

0
I-Tech HD Series Power Amplifier - 4500 Watts Per Channel at 4 Ohms ...
I-Tech HD Series Power Amplifier - 4500 Watts Per Channel at 4 Ohms
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown i-Tech 5000 HD

Crown i-Tech 5000 HD

0
5000-watt (Bridged Mono) Class-I Power Amplifier with Stereo/Parallel ...
5000-watt (Bridged Mono) Class-I Power Amplifier with Stereo/Parallel and Bridged-mono Operation Modes
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown MA 5000i

Crown MA 5000i

0
Professional Stereo Power Amplifier (1250W/Channel @ 8 Ohms) ...
Professional Stereo Power Amplifier (1250W/Channel @ 8 Ohms)
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown XLS 5000

Crown XLS 5000

0
Stereo Power Amplifier (1100W/Channel @ 8 Ohms) ...
Stereo Power Amplifier (1100W/Channel @ 8 Ohms)
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown MA 9000i

Crown MA 9000i

0
Macro-Tech i Series Power Amplifier - 3000 Watts Per Channel at 4 Ohms ...
Macro-Tech i Series Power Amplifier - 3000 Watts Per Channel at 4 Ohms
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown MA 12000i

Crown MA 12000i

0
Macro-Tech i Series Power Amplifier - 4000 Watts Per Channel at 4 Ohms ...
Macro-Tech i Series Power Amplifier - 4000 Watts Per Channel at 4 Ohms
به زودی
آمپلی فایر کرون
آمپلی فایر کرون Crown i-Tech 9000 HD

Crown i-Tech 9000 HD

0
I-Tech HD Series Power Amplifier - 3500 Watts Per Channel at 4 Ohms ...
I-Tech HD Series Power Amplifier - 3500 Watts Per Channel at 4 Ohms
به زودی
آمپلی فایر کرون
Page: 1 1-20 of 24 Products