جشنواره بزرگ تابستانی تهران ملودی جشنواره بزرگ تابستانی تهران ملودی
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

تجهیزات استودیویی

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-366

TASCAM US-366

High-Quality HDDA Mic Preamps and a Wealth for Features for Super ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا و رکوردر تسکم TASCAM DR-680

TASCAM DR-680

8-track 96kHz/24-bit (Stereo 192kHz/24-bit) SD/SDHC Card Field Re ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-2x2

TASCAM US-2x2

2 in/2 out USB 2.0 24-bit/96kHz Audio Interface with 2 Combinatio ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-4x4

TASCAM US-4x4

4-in/4-out USB 2.0 24-bit/96kHz Audio Interface with MIDI Interfa ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM iXR

TASCAM iXR

iOS apps have changed the way we record and consume audio. And wi ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-16x08

TASCAM US-16x08

The TASCAM US-16x08 USB audio interface is an excellent bread-and ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM Celesonic US-20x20

TASCAM Celesonic US-20x20

The TASCAM Celesonic US-20x20 USB audio interface gives you the c ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش رکوردر صدا تسکم TASCAM DR-40

TASCAM DR-40

4-track Handheld Recorder with Adjustable Onboard Microphones and ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM UH-7000

TASCAM UH-7000

2-channel USB Audio Interface with 2 Mic Preamps, Burr-Brown Conv ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM 2x2 TrackPack

TASCAM 2x2 TrackPack

The new TASCAM TRACKPACK 2x2 assembles everything you need to rec ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش رکوردر صدا تسکم TASCAM DR-100MKII

TASCAM DR-100MKII

Handheld Recorder with 4 x Built-in Condenser Microphones, 2 XLR ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-322

TASCAM US-322

High-Quality HDDA Mic Pre-Amps and a Wealth of Features for Super ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم Tascam MiniStudio Creator US-32

Tascam MiniStudio Creator US-32

USB 2.0 Audio Interface, 4-in/4-out, 24-bit/96kHz, with 1 Mic Pre ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم Tascam MiniStudio Creator US-42

Tascam MiniStudio Creator US-42

USB 2.0 Audio Interface, 5-in/6-out, 24-bit/96kHz, with 2 Mic Pre ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش رکوردر صدا تسکم TASCAM CD-RW900

TASCAM CD-RW900

CD-R/RW Recorder with MP3 Playback, Pitch Control, Keyboard Input ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-144 MKII

TASCAM US-144 MKII

USB Audio Interface with Two Mic Preamps, Two Line Inputs, MIDI I ...
توقف تولید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-122 MKII

TASCAM US-122 MKII

2 x 2 USB Audio Interface with 2 Microphone Inputs, Phantom Power ...
توقف تولید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کارت صدا تسکم TASCAM US-100

TASCAM US-100

2x2 USB Audio Interface with 1 Microphone Preamplifier, RCA Stere ...
توقف تولید
نمايش ۱ تا ۱۸ از ۱۸ (۱ صفحه)