۱
۱- مشاهده جدیدترین میدی کنترلرهای کمپانی نکتار
بستن اعلانات
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی


افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R16FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R16FX

16-inputs, 14-channel, rack-mountable mixer.
۲۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R12FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R12FX

12-inputs, 10-channel, rack-mountable mixer.
(1)
۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R8FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R8FX

8-inputs, 6-channel, rack-mountable mixer.
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1832USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1832USB

16-input, 3/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, 9-band Stereo Graphic EQ, FBQ Feedback Detection, ...
تماس برای خرید
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer X32

میکسر صدا بهرینگر Behringer X32

40-input, 25-total-bus Digital Mixer with 32 Gain-Programmable Mi...
(1)
۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1832USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1832USB

14-channel USB Mixer with One-knob Compression, 3 Aux Sends, 2 Busses, and 3-band EQ Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002FX

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002FX

6-ch Mixer with Two Xenyx Mic Preamps, Four Stereo Channels, 3-band EQ, 100 Effects Presets, and 1 FX/Aux Send Per Chann...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002

6-ch Mixer with Two Xenyx Mic Preamps, Four Stereo Channels, 3-ba...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX602MP3

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX602MP3

6-input, 2-bus Analog Mixer with Xenyx Mic Preamps, 3-band EQ, MP3 Player, and Multi-FX
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1202FX

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1202FX

8-ch Mixer with Four Xenyx Mic Preamps, Four Stereo Channels, 3-b...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 502

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 502

3-ch Mixer with Xenyx Mic Preamp, Two Stereo Channels, 2-band EQ, and CD/Tape I/O
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX3242FX

میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX3242FX

28-channel Mixer with 24 Xenyx Mic Preamps, 32 Line Inputs, 8 Mix Groups, Insert Points on Each Channel, and Dual FX Pro...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1204USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1204USB

12-input, 2/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X2222USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X2222USB

22-Input 2/2-Bus Analog Mixer with Xenyx Mic Preamps & Compressor...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1622USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1622USB

12-channel USB Mixer with One-knob Compression, 2 Aux Sends, 2 Bu...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1222USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1222USB

12-channel USB Mixer with One-knob Compression, 2 Aux Sends, 2 Busses, and 3-band EQ Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1204USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X1204USB

8-channel USB Mixer with One-knob Compression, 2 Aux Sends, 2 Busses, Built-in FX, and 3-band EQ Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1222USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1222USB

16-input, 2/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, 7-band Stereo Graphic EQ, FBQ Feedback Detection, ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 802

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 802

4-ch Mixer with Two Xenyx Mic Preamps, Two Stereo Channels, 3-ban...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1202USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1202USB

12-input, 2-bus Analog Mixer with 3-band EQ, Multi-FX Processor, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X2442USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx X2442USB

24-Input 4-Bus Mixer with Xenyx Mic Preamps & Compressors, Britis...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1002USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1002USB

10-input, 2-bus Analog Mixer with 3-band EQ, Multi-FX Processor, ...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1204 USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1204 USB

8-channel USB Mixer with One-knob Compression, 2 Aux Sends, 2 Busses, and 3-band EQ Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1202

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1202

8-ch Mixer with Four Xenyx Mic Preamps, Four Stereo Channels, 3-band EQ, and 1 Aux Send Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX4882

میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX4882

48-channel Mixer with 24 Xenyx Mic Preamps, 48 Line Inputs, 8 Mix Groups, Direct Outs, Insert Points on Each Channel and...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX3282

میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX3282

28-channel Mixer with 24 Xenyx Mic Preamps, 32 Line Inputs, 8 Mix Groups, and Insert Points on Each Channel and Group
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX2442FX

میکسر صدا بهرینگر Behringer Eurodesk SX2442FX

18-channel Mixer with 16 Xenyx Mic Preamps, 20 Line Inputs, 4 Mix Groups, Insert Points on Each Channel, and Dual FX Pro...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا نویشن Novation ZeRO SL MKII

میکسر صدا نویشن Novation ZeRO SL MKII

USB MIDI Control Surface with 8 Trigger Pads, 8 Encoders, 8 60mm Faders, 32 Buttons, and Automap
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL3200

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL3200

32-input 4-bus Live Mixer with 28 Mic Preamps and British EQs
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL2400

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL2400

24-input 4-bus Live Mixer with 20 Mic Preamps and British EQs
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q802USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q802USB

8-input, 2-bus Analog Mixer with 3-band EQ and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL1600

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx XL1600

16-input 4-bus Live Mixer with 12 Mic Preamps and British EQs
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX2442USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX2442USB

16-channel, 4/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer X32 Compact

میکسر صدا بهرینگر Behringer X32 Compact

40-input, 25-total-bus Digital Mixer with 16 Programmable Mic Pre...
(3)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1622USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX1622USB

16-input, 2/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx UFX1604

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx UFX1604

16-Input 4-Bus Analog Mixer with 8 Xenyx Mic Preamps and Compressors, British EQs, 24-Bit Multi-FX Processor, 16-track U...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1202USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1202USB

12-input, 2-bus Analog Mixer with 3-band EQ and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q502USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q502USB

5-input, 2-bus Analog Mixer with 2-band EQ and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002B

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 1002B

10-channel Mixer with 5 x Mic Preamps, 1 x Stereo Channel, 3-band EQ, Battery-powered Capability, and 1 Pre-fader/1 Post...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر آنالوگ بهرینگر Behringer MX9000

میکسر آنالوگ بهرینگر Behringer MX9000

The Behringer Eurodesk MX9000 Mixing Console -- Behringer's largest console -- features 24 fully inline channels.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer MicroMix MX400

میکسر صدا بهرینگر Behringer MicroMix MX400

4-channel Mono Mixer, with 4 x TS Inputs and 1 x TS Output
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer MicroMix MX400-White

میکسر صدا بهرینگر Behringer MicroMix MX400-White

4-channel Mono Mixer, with 4 x TS Inputs and 1 x TS Output
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1204USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1204USB

12-input, 2/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1002USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx Q1002USB

10-input, 2-bus Analog Mixer with 3-band EQ, and USB Audio Interface
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX2222USB

میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx QX2222USB

22-input, 2/2-bus mixer with 60mm faders, 3-band EQ, Onboard Effects, and USB Audio Interface
ناموجود
نمايش ۱ تا ۴۵ از ۴۵ (۱ صفحه)

کیفیت میکس می تواند منجر به موفقیت یا شکست یک اجرای زنده شود؛ به همین دلیل داشتن میکسر مناسب برای این کار حیاتی است.

اگر قرار است اجرای خودتان را میکس کنید و به دنبال راه حلی ساده برای گرفتن یک میکس فوق العاده می گردید، یا اگر مالک یک سالن هستید و می خواهید آن را به یک میکسر صدای بسیار با کیفیت مجهز کنید که با کمترین دردسر راه اندازی شود، در این صورت میکسرهای آنالوگ که به خوبی امتحانشان را پس داده اند انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود. این میکسرها انواع مختلفی دارند، از یونیت های کوچکی که حتی در جیب جا می شوند گرفته تا کنسول های کامل حرفه ای. آیا به تعداد کانال های زیاد برای یک گروه موسیقی بزرگ نیاز دارید؟ میکسرهای آنالوگی برای این کار وجود دارد. آیا می خواهید از به همراه بردن تجهیزات سخت افزاری جلوگیری کنید؟ میکسرهایی وجود دارد که افکت ها و پردازنده های سیگنال هم در آن ها قرار گرفته است. چه بخواهید یک سیستم لایو بسازید یا یک مرکز فرماندهی به تجهیزاتتان اضافه کنید، یک میکسر آنالوگ با کانال ها، ورودی ها و خروجی ها و ویژگی های مختلف برای شما وجود خواهد داشت.

میکسرهای دیجیتال همان حس آشنای میکس کردن با یونیت های آنالوگ را به شما القا می کنند و در آن ها از همان کنترل ها و اسلایدرها استفاده شده است. اما این یونیت ها قابلیت های دیگری را در اختیار شما قرار می دهند. آیا نیاز دارید به این که چندین گروه موسیقی مختلف را در یک شب میکس کنید؟ آیا به کانال های زیادی نیاز دارید اما فضای کافی برای میکسرهای بزرگ را در اختیار ندارید؟ اینجاست که میکسرهای دیجیتال به کمک شما می آیند. با میکسرهای دیجیتال شما به راحتی می توانید چندین میکس را ساخته و آن ها را ذخیره کنید؛ به این ترتیب هر گروه اجرا کننده میکس آماده ی خود را خواهد داشت و شما تنها لازم است با فشار دادن یک دکمه آن را لود کنید. همچنین یونیت های دیجیتال می توانند تعداد کانال های زیادی را در قالب یک میکسر کوچک به شما ارائه دهند. در بعضی موارد، شما حتی می توانید کانال های میکسر و کانکشن های آن را با اضافه کردن استیج باکس های دیجیتال گسترش دهید؛ از آنجایی که این میکسرها به جای مجموعه ای از کابل های مجزا، به وسیله ی کابل Ethernet متصل می شوند، انعطاف بی نظیر و ستاپ بسیار تمیزی را برای سیستم های اجرای زنده به شما ارائه می دهند. همچنین بسیاری از میکسرهای دیجیتال به شما اجازه می دهند اجراها را ضبط کنید. تنها کافیست لپ تاپ، کارت حافظه ی SD یا یک فلش را به میکسر متصل کنید تا بتوانید ضبط ها را ذخیره کنید.

پاور میکسرها تمام چیزهایی که نیاز دارید را در قالب یک یونیت به شما ارائه می دهند که شامل انرژی مورد نیاز اسپیکرها هم می شود. اگر شما یک نوازنده ی سولو هستید و یا این که در یک آنسامبل کوچک فعالیت می کنید، حتما می دانید که یک ستاپ سریع و بی دردسر چه اهمیتی دارد. اگر قرار است سیستم PA خودتان را به اجرای زنده ببرید، قطعا نمی خواهید برای هر اجرا تجهیزات مختلفی را با خودتان حمل کنید و هر بار یک سیستم صوتی کامل را سرهم کنید. اما یک پاور میکسر به شما اجازه می دهید برای اجراها تنها به یک میکسر و اسپیکرهایتان نیاز داشته باشید. یک ستاپ زیبا که کار شما را به خوبی راه می اندازد. این نوع میکسرها هم انواع مختلفی دارند، از میکسرهای فوق العاده پرتابل گرفته تا یونیت هایی که ویژگی های حرفه ای و کاملی دارند.

برای سالن ها یا اجرا کنندگانی که علاوه بر سازها و وکال از سورس های صوتی line-level استفاده می کنند (مانند ترک های پس زمینه یا صدایی که از یک موزیک پلیر پخش می شود)، استفاده از یک لاین میکسر (line mixer) ضروری است. لاین میکسرها که استفاده از آن ها بسیار آسان است و معمولا تنها از یک دکمه ی چرخشی ولوم استفاده می کنند، انواع مختلفی از یونیت های فوق العاده کم حجم تا میکسرهای رک مونت با چندین کانال را شامل می شوند. لاین میکسرها همچنین کانال ها و پری امپ های میکسر اصلی شما را آزاد می کنند. آیا می خواهید سورس های صوتی متفاوتی را به نواحی مختلفی در یک سالن بفرستید؟ بسیاری از لاین میکسرها با داشتن چندین ورودی و خروجی به همراه قابلیت منشعب کردن سیگنال، امکان انجام چنین کاری را برای شما فراهم می کنند.