۱
۱- مشاهده جدیدترین میدی کنترلرهای کمپانی نکتار
بستن اعلانات
فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی


افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R16FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R16FX

16-inputs, 14-channel, rack-mountable mixer.
۲۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R12FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R12FX

12-inputs, 10-channel, rack-mountable mixer.
(1)
۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R8FX

میکسر صدا مونتاربو Montarbo MC-R8FX

8-inputs, 6-channel, rack-mountable mixer.
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1642 VLZ Pro

میکسر صدا مکی Mackie 1642 VLZ Pro

16x4x2 professional compact Mixer. 48V phantom power. 8 TRS channel inserts
بزودی
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 402VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 402VLZ4

4-ch Analog Mixer with 2 Onyx Mic Preamps, 1 x Stereo Channel, and Phantom Power
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 802VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 802VLZ4

8-ch Analog Mixer with 3 Onyx Mic Preamps, 3 x Stereo Channels, and 1 x Aux Sends Per Channel
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Onyx 32.4

میکسر صدا مکی Mackie Onyx 32.4

24-channel Premium Analog Mixer with 20 Onyx Mic Preamps, 4-band Perkins EQ, and Compressor/Limiter
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 3204VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 3204VLZ4

32-ch Analog Mixer with 28 Onyx Mic Preamps, 6 x Aux Sends Per Channel, 4 x Mix Buses, Built-in Effects, and 4x2 24-bit ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX4v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX4v2

4-channel Compact Mixer with Built-in Effects
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Mix12FX

میکسر صدا مکی Mackie Mix12FX

12-input Desktop Mixer with 4 Microphone Preamplifiers, 4 Stereo Channels, 3-band Equalizers, Tape I/O, Separate Volume ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Mix5

میکسر صدا مکی Mackie Mix5

5-input Desktop Mixer with 1 Microphone Preamplifier, 2 Stereo Channels, Tape I/O, and Separate Volume and Headphone Lev...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 402-VLZ3

میکسر صدا مکی Mackie 402-VLZ3

4-channel Compact Analog Mixer with 2 XDR2 Mic Inputs, 4 Line Inputs, and 2-band Active EQ
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie DL1608

میکسر صدا مکی Mackie DL1608

Mixer Bundle with Mackie DL1608 Mixer, Padded Bag, and Pro Co Excellines Microphone Cables
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX16v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX16v2

16-channel, 4-bus Mixer with Built-in Effects and USB
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 802-VLZ3

میکسر صدا مکی Mackie 802-VLZ3

8-channel Compact Analog Mixer with 3 XDR2 Mic Preamps, Stereo Return, and 3-band Active EQ
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1202VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 1202VLZ4

12-ch Analog Mixer with 4 Onyx Mic Preamps, 4 x Stereo Channels, 2 x Aux Sends Per Channel, and 4 x Channel Inserts
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX8v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX8v2

8-channel Compact Mixer with Built-in Effects and USB
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX12v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX12v2

12-channel Compact Mixer with Built-in Effects and USB
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie DL32R

میکسر صدا مکی Mackie DL32R

32-channel Touch Software-controlled Rackmounted Digital Mixer with 28 Buses, 14 Stereo-linkable Aux Sends, 32 x 32 USB ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie DL806

میکسر صدا مکی Mackie DL806

Digital Mixer with 8 x Onyx Preamps, 24-bit Cirrus Logic Digital Converters, DSP Processing, and Support for Up To 10 Wi...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Onyx 1620i

میکسر صدا مکی Mackie Onyx 1620i

16-channel Stereo Mixer/FireWire Audio Interface with Eight Onyx Preamps, 4-band Channel EQ, and 24-bit/96kHz Audio Conv...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX30v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX30v2

30-channel, 4-bus Mixer with Built-in Effects and USB
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie ProFX22v2

میکسر صدا مکی Mackie ProFX22v2

22-channel, 4-bus Mixer with Built-in Effects and USB
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1642VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 1642VLZ4

16-ch Analog Mixer with 10 Onyx Mic Preamps, 4 x Aux Sends Per Channel, 4 x Mix Buses, and 8 x Direct Outputs
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Onyx 24.4

میکسر صدا مکی Mackie Onyx 24.4

24-channel Premium Analog Mixer with 20 Onyx Mic Preamps, 4-band Perkins EQ, and Compressor/Limiter
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie MCU Pro

میکسر صدا مکی Mackie MCU Pro

The All-Powerful, Ultra-Expandable Control Surface Made for Your Software
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 2404VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 2404VLZ4

24-ch Analog Mixer with 20 Onyx Mic Preamps, 6 x Aux Sends Per Channel, 4 x Mix Buses, Built-in Effects, and 4x2 24-bit ...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 2404-VLZ3

میکسر صدا مکی Mackie 2404-VLZ3

24-channel Large-format Live Mixing Console with 2 Multi-effects Processors and USB Connectivity
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1402VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 1402VLZ4

14-ch Analog Mixer with 6 Onyx Mic Preamps, 4 x Stereo Channels, 2 x Aux Sends Per Channel, and 6 x Channel Inserts
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 3204-VLZ3

میکسر صدا مکی Mackie 3204-VLZ3

32-channel Large-format Live Mixing Console with 2 Multi-effects ...
(2)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1604VLZ4

میکسر صدا مکی Mackie 1604VLZ4

16-ch Analog Mixer with 16 Onyx Mic Preamps, 4 x Aux Sends Per Ch...
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie 1402-VLZ3

میکسر صدا مکی Mackie 1402-VLZ3

14-channel Analog Mixer with 6 XDR2 Mic Preamps, 2 Aux Sends, and Multi-voltage Power Supply
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Onyx 1220i

میکسر صدا مکی Mackie Onyx 1220i

12-channel Mixer/FireWire Audio Interface with Four Onyx Preamps, 3-band Channel EQ, and 24-bit/96kHz FireWire Connectio...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش کنترلر نرم افزار مکی Mackie Control Extender Pro

کنترلر نرم افزار مکی Mackie Control Extender Pro

8-fader Expansion Board for the Mackie Control Universal
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie Onyx 820i

میکسر صدا مکی Mackie Onyx 820i

8-channel Stereo Mixer/Audio Interface with Three Onyx Mic Preamps, 3-band Channel EQ, and 24-bit/96kHz FireWire Connect...
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش میکسر صدا مکی Mackie FireWire Onyx 1640

میکسر صدا مکی Mackie FireWire Onyx 1640

16-channel Mixer/FireWire Interface with 16 Onyx Preamps, Perkins EQ, and 24-bit/96kHz Audio I/O
ناموجود
نمايش ۱ تا ۳۶ از ۳۶ (۱ صفحه)

کیفیت میکس می تواند منجر به موفقیت یا شکست یک اجرای زنده شود؛ به همین دلیل داشتن میکسر مناسب برای این کار حیاتی است.

اگر قرار است اجرای خودتان را میکس کنید و به دنبال راه حلی ساده برای گرفتن یک میکس فوق العاده می گردید، یا اگر مالک یک سالن هستید و می خواهید آن را به یک میکسر صدای بسیار با کیفیت مجهز کنید که با کمترین دردسر راه اندازی شود، در این صورت میکسرهای آنالوگ که به خوبی امتحانشان را پس داده اند انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود. این میکسرها انواع مختلفی دارند، از یونیت های کوچکی که حتی در جیب جا می شوند گرفته تا کنسول های کامل حرفه ای. آیا به تعداد کانال های زیاد برای یک گروه موسیقی بزرگ نیاز دارید؟ میکسرهای آنالوگی برای این کار وجود دارد. آیا می خواهید از به همراه بردن تجهیزات سخت افزاری جلوگیری کنید؟ میکسرهایی وجود دارد که افکت ها و پردازنده های سیگنال هم در آن ها قرار گرفته است. چه بخواهید یک سیستم لایو بسازید یا یک مرکز فرماندهی به تجهیزاتتان اضافه کنید، یک میکسر آنالوگ با کانال ها، ورودی ها و خروجی ها و ویژگی های مختلف برای شما وجود خواهد داشت.

میکسرهای دیجیتال همان حس آشنای میکس کردن با یونیت های آنالوگ را به شما القا می کنند و در آن ها از همان کنترل ها و اسلایدرها استفاده شده است. اما این یونیت ها قابلیت های دیگری را در اختیار شما قرار می دهند. آیا نیاز دارید به این که چندین گروه موسیقی مختلف را در یک شب میکس کنید؟ آیا به کانال های زیادی نیاز دارید اما فضای کافی برای میکسرهای بزرگ را در اختیار ندارید؟ اینجاست که میکسرهای دیجیتال به کمک شما می آیند. با میکسرهای دیجیتال شما به راحتی می توانید چندین میکس را ساخته و آن ها را ذخیره کنید؛ به این ترتیب هر گروه اجرا کننده میکس آماده ی خود را خواهد داشت و شما تنها لازم است با فشار دادن یک دکمه آن را لود کنید. همچنین یونیت های دیجیتال می توانند تعداد کانال های زیادی را در قالب یک میکسر کوچک به شما ارائه دهند. در بعضی موارد، شما حتی می توانید کانال های میکسر و کانکشن های آن را با اضافه کردن استیج باکس های دیجیتال گسترش دهید؛ از آنجایی که این میکسرها به جای مجموعه ای از کابل های مجزا، به وسیله ی کابل Ethernet متصل می شوند، انعطاف بی نظیر و ستاپ بسیار تمیزی را برای سیستم های اجرای زنده به شما ارائه می دهند. همچنین بسیاری از میکسرهای دیجیتال به شما اجازه می دهند اجراها را ضبط کنید. تنها کافیست لپ تاپ، کارت حافظه ی SD یا یک فلش را به میکسر متصل کنید تا بتوانید ضبط ها را ذخیره کنید.

پاور میکسرها تمام چیزهایی که نیاز دارید را در قالب یک یونیت به شما ارائه می دهند که شامل انرژی مورد نیاز اسپیکرها هم می شود. اگر شما یک نوازنده ی سولو هستید و یا این که در یک آنسامبل کوچک فعالیت می کنید، حتما می دانید که یک ستاپ سریع و بی دردسر چه اهمیتی دارد. اگر قرار است سیستم PA خودتان را به اجرای زنده ببرید، قطعا نمی خواهید برای هر اجرا تجهیزات مختلفی را با خودتان حمل کنید و هر بار یک سیستم صوتی کامل را سرهم کنید. اما یک پاور میکسر به شما اجازه می دهید برای اجراها تنها به یک میکسر و اسپیکرهایتان نیاز داشته باشید. یک ستاپ زیبا که کار شما را به خوبی راه می اندازد. این نوع میکسرها هم انواع مختلفی دارند، از میکسرهای فوق العاده پرتابل گرفته تا یونیت هایی که ویژگی های حرفه ای و کاملی دارند.

برای سالن ها یا اجرا کنندگانی که علاوه بر سازها و وکال از سورس های صوتی line-level استفاده می کنند (مانند ترک های پس زمینه یا صدایی که از یک موزیک پلیر پخش می شود)، استفاده از یک لاین میکسر (line mixer) ضروری است. لاین میکسرها که استفاده از آن ها بسیار آسان است و معمولا تنها از یک دکمه ی چرخشی ولوم استفاده می کنند، انواع مختلفی از یونیت های فوق العاده کم حجم تا میکسرهای رک مونت با چندین کانال را شامل می شوند. لاین میکسرها همچنین کانال ها و پری امپ های میکسر اصلی شما را آزاد می کنند. آیا می خواهید سورس های صوتی متفاوتی را به نواحی مختلفی در یک سالن بفرستید؟ بسیاری از لاین میکسرها با داشتن چندین ورودی و خروجی به همراه قابلیت منشعب کردن سیگنال، امکان انجام چنین کاری را برای شما فراهم می کنند.