جشنواره فروش ویژه دستگاه‌های DJ تهران ملودی
Page: 1 1-15 of 15 Products
قیمت خرید فروش اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK

اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK

اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK VXT4

KRK VXT4

بر اساس 2 نظر
5
4" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 30W LF/15W HF Power, XLR/T ...
4" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 30W LF/15W HF Power, XLR/TRS Inputs, OmniMount Integration, and Protection Circuitry
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 6 G3

KRK Rokit 6 G3

بر اساس 6 نظر
5
6" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, So ...
6" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, Soft-dome Tweeter, and High- and Low-frequency Controls
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 5 G3

KRK Rokit 5 G3

بر اساس 11 نظر
5
5" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, So ...
5" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, Soft-dome Tweeter, and High- and Low-frequency Controls
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 4 G3

KRK Rokit 4 G3

0
Active 2-way Nearfield Studio Monitor with 4" LF and 1" HF Drivers and ...
Active 2-way Nearfield Studio Monitor with 4" LF and 1" HF Drivers and Class AB Bi-amp System - Black
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK VXT8

KRK VXT8

بر اساس 2 نظر
5
8" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 120W LF/60W HF Power, XLR ...
8" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 120W LF/60W HF Power, XLR/TRS Inputs, LF and HF Level Controls, and Protection Circuitry
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 8 G3

KRK Rokit 8 G3

بر اساس 3 نظر
5
8" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, So ...
8" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, Soft-dome Tweeter, and High- and Low-frequency Controls
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK VXT6

KRK VXT6

بر اساس 2 نظر
5
6" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 60W LF/30W HF Power, XLR/T ...
6" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 60W LF/30W HF Power, XLR/TRS Inputs, LF and HF Level Controls, OmniMount Integration
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 10-3

KRK Rokit 10-3

0
5" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 30W LF/15W HF Power; XLR, ...
5" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 30W LF/15W HF Power; XLR, 1/4", RCA Inputs; Input Sensitivity Control
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 5 G3 White

KRK Rokit 5 G3 White

0
5" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, So ...
5" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, Soft-dome Tweeter, and High- and Low-frequency Controls
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK VXT4 White

KRK VXT4 White

0
4" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 30W LF/15W HF Power, XLR/T ...
4" Active Studio Monitor with 1" HF Driver, 30W LF/15W HF Power, XLR/TRS Inputs, OmniMount Integration, and Protection Circuitry
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 6 G3 White

KRK Rokit 6 G3 White

0
6" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, So ...
6" Bi-amplified Nearfield Studio Monitor with Kevlar/Aramid Woofer, Soft-dome Tweeter, and High- and Low-frequency Controls
به زودی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
سای ووفر مانیتورینگ کی آر کی KRK 10S2

KRK 10S2

0
10" Powered Subwoofer with 160W Class D Amplifier, MDF Enclosure, and ...
10" Powered Subwoofer with 160W Class D Amplifier, MDF Enclosure, and 28Hz-156Hz Frequency Range
به زودی
سای ووفر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 5 G2

KRK Rokit 5 G2

0
5" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 30W LF/15W HF Power; XLR, ...
5" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 30W LF/15W HF Power; XLR, 1/4", RCA Inputs; Input Sensitivity Control
توقف تولید
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 8 G2

KRK Rokit 8 G2

0
8" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 70W LF/20W HF Power; XLR, ...
8" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 70W LF/20W HF Power; XLR, 1/4", RCA Inputs; Input Sensitivity Control
توقف تولید
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی KRK Rokit 6 G2

KRK Rokit 6 G2

0
6" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 50W LF/18W HF Power; XLR, ...
6" Active Studio Monitor with 1" HF Driver; 50W LF/18W HF Power; XLR, 1/4", RCA Inputs; Input Sensitivity Control
توقف تولید
اسپیکر مانیتورینگ کی آر کی
Page: 1 1-15 of 15 Products