فروشگاه اینترنتی تهران ملودی فروشگاه اینترنتی تهران ملودی

وی اس تی پاپ

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack EZdrummer 2

Toontrack EZdrummer 2

EZdrummer 2 takes drum production to a whole new level. It was de ...
۸,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack EZkeys Grand Piano 1.0.2

Toontrack EZkeys Grand Piano 1.0.2

EZkeys is a revolutionary plugin and stand-alone instrument that ...
۳,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack EZdrummer

Toontrack EZdrummer

EZdrummer is the world's leading drum production tool and the num ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Latin Percussion EZX

Toontrack Latin Percussion EZX

Shakers, maracas, bongos, bells, crickets and blocks – that's j ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Pop EZX

Toontrack Pop EZX

For the past decade and counting, Toontrack has recorded drums in ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack The Classic EZX

Toontrack The Classic EZX

With The Classic EZX, Toontrack Music is merging the best of the ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Twisted Kit EZX

Toontrack Twisted Kit EZX

One world-renowned drummer, Tomas Haake, member of the extreme me ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Claustrophobic EZX

Toontrack Claustrophobic EZX

The Claustrophobic EZX presents a fusion of conventional, organic ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack EZkeys Pipe Organ

Toontrack EZkeys Pipe Organ

EZkeys is more than a piano or keyboard instrument – it’s a p ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack EZkeys String Machine

Toontrack EZkeys String Machine

The String Machine sound library is based around a meticulously s ...
۵,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Superior Drummer 2

Toontrack Superior Drummer 2

Superior Drummer 2.0 is the professional drum sampler flagship fr ...
۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Americana EZX

Toontrack Americana EZX

Toontrack wanted to capture the essence of the Americana genre; t ...
۲,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack New York Studios Vol.2 SDX

Toontrack New York Studios Vol.2 SDX

The New York Studios Vol.2 SDX was recorded by engineers Neil Dor ...
۵,۰۰۰ تومان
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش وی اس تی پلاگین تون ترک Toontrack Roots SDX - Brushes Rods and Mallets

Toontrack Roots SDX - Brushes Rods a ...

We could even boldly proclaim that this library of drums is the m ...
۲۴,۰۰۰ تومان
به علت نوسانات نرخ ارز، لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
بستن