91006767 - 021
۱
۱- تنها شعبه تهران ملودی شعبه خیابان جمهوری می باشد.
بستن اعلانات
انتخاب برند

پولیش گیتار

افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop 6551 Lemon Oil 1 Oz

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop 6551 Lemon Oil 1 Oz

Jim Dunlop Formula 65 Lemon Oil The Ultimate Lemon Oil Fretboard Cleaner cuts through fretboard grime to leave it revived and like new.
(2)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6582

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6582

Shields strings against tarnish and corrosion, extending their playing life.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6500

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6500

Contains: 654 Formula No. 65 Polish and Cleaner, 6574 Bodygloss Cream of Carnauba, 6582 Ultraglide 65 String Conditioner, 6524 Fingerboard Cleaner and Prep, 6532 Deep Conditioner Oil, and two 100% cotton cloths.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6532

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6532

Prevents warping and cracking while replenishing the proper oil balance of the wood.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار ارنی بال Ernie Ball P04222 Polish With Cloth

پولیش گیتار ارنی بال Ernie Ball P04222 Polish With Cloth

Ernie Ball's proprietary polish formula is oil free and won't leave a powdery residue on your instrument. Spray on the cloth and wipe off in a circular motion for a streak free shine. Comes with 12 x 12-inch gray Microfiber polish cloth with stitched edging.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6504

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6504

The 6504 kit contains all you need to properly maintain your guitar's fingerboard, finish, and strings.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Polish CLTH 5400

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Polish CLTH 5400

100% soft lint-free cotton flannel. Non-treated material. Perfect for applying lemon oil, polish, and string cleaner.
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6503

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6503

Formula No. 65 Clenser and Polish with Cotton Polish Cloth
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula No. 65 Guitar Polish & Cleaner 472 ml

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula No. 65 Guitar Polish & Cleaner ...

The Jim Dunlop Formula 65 Polish & Cleaner is a 16 oz. spray bottle of specially formulated guitar cleaner which leaves a strain resistant ultra thin protective layer on your beloved guitar. A single 16 oz. bottle of the popular Formula 65 contains two guitar tech favourites in a single and convenient pack
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL-01

پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL-01

Cream Guitar Polish - Safe on All Common Guitar Finishes
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop P65MF12 Platinum 65 12 Microfiber Cloth

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop P65MF12 Platinum 65 12 Microfiber Cloth

The Platinum 65 Polish Cloth is the perfect applicator for Platinum 65 polishes and waxes. It's super soft, lint-free, and non-abrasive, so there's no need to worry about scratching up your guitar's finish. On top of that, this cloth's fibers grab dirt and grime from your instrument's surface, leaving behind a clean, streak-free shine.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Platinum 65 Clean/Spray Wax Twin Pack P6522

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Platinum 65 Clean/Spray Wax Twin Pack P6522

Get Platinum 65's two-step Deep Clean and Spray Wax process in a single pack.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL-03

پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL-03

D'Addario Shine spray cleaner and maintainer is an easy to use daily cleaner for all clear coated instruments. Shine erases dust, fingerprints, and minor imperfections, while color enhancers bring out your instrument’s beauty. Step 3 of a 3 part system.
(1)
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'addario PW-LMN

پولیش گیتار داداریو D'addario PW-LMN

Lemon Oil Guitar Cleaner and Conditioner
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Platinum 65 Cleaner-Polish 4 OZ. P65CP4

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Platinum 65 Cleaner-Polish 4 OZ. P65CP4

Platinum 65 Cleaner-Polish is a high quality two-in-one cleaner and polish for keeping your guitar or bass looking and playing great from day to day.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'Addario PW-PL-03S

پولیش گیتار داداریو D'Addario PW-PL-03S

D'Addario Shine spray cleaner and maintainer is an easy to use daily cleaner for all clear coated instruments. Shine erases dust, fingerprints, and minor imperfections, while color enhancers bring out your instrument’s beauty. Step 3 of a 3 part system.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6502

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 6502

Includes 6524 Fingerboard Cleaner and Prep, 6532 Deep Conditioner Oil, Micro Fine fret polishing cloth, 100% cotton polishing cloth, and care instructions.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop P65CP16 Platinum 65 Cleaner Polish 473ml

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop P65CP16 Platinum 65 Cleaner Polish 473ml

Do you have a lot of guitars, or do you just maintain your guitar regularly? Then it is good to know that the Dunlop P65CP16 Platinum 65 Cleaner-Polish is also available in a larger package of 473 milliliters. With this product you clean your guitar again and let it shine like it did when you just got it. This shine is done by the addition of montan wax, a natural wax that is not harmful to your guitar or nature
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL01

پولیش گیتار داداریو D'addario PW-PL01

Cream Guitar Polish - Safe on All Common Guitar Finishes
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار داداریو D'Addario PW-PL-01S

پولیش گیتار داداریو D'Addario PW-PL-01S

D'Addario restore deep cleaning polish is a formula designed to remove swirl marks and even light scratches from all clear coated instruments. Step 1 of a 3 part system.
ناموجود
افزودن به لیست مقایسه
قیمت خرید فروش پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 654 CSI

پولیش گیتار دانلوپ Dunlop Formula 65 Care Products 654 CSI

This hanging card display showcases a single 4 oz. bottle of Formula 65, along with our 100% cotton, chemical-free cleaning and polishing cloth.
ناموجود
نمايش ۱ تا ۲۴ از ۳۲ (۲ صفحه)

تمیز کننده و پولیش گیتار

مطمئنا همه ی ما می خواهیم گیتارهایمان بهترین ظاهرشان را داشته باشند؛ برای دستیابی به چنین چیزی گیتار شما به مراقبت و نظافت مرتب نیاز دارد. فروشگاه تهران ملودی انواع محصولاتی که برای این کار نیاز است را در اختیار شما قرار می دهد.

مطلب را با صحبت درباره ی چگونگی مراقبت از فینیش گیتار شروع می کنیم.

پارچه های پولیش مایکروفایبری نرم هستند، استفاده از آن ها آسان است و به شما کمک می کنند از جرم هایی که در ترک ها جمع می شوند خلاص شوید. صرف نظر از نوع فینیش گیتار شما، بدون استفاده از پارچه های مایکروفایبر تقریبا غیر ممکن است از ردی که مواد تمیز کننده پس از خشک شدن بجا می گذارند جلوگیری کرد. پارچه های مایکروفایبر نرمی ایده آلی دارند که باعث می شود به خوبی از پس گرد و غبار، جرم ها، روغن ها و کثیفی ها برآیند. نتیجه؟ ساز شما درخشنده و عاری از گرد و غبار خواهد شد. پارچه های فلانلی هم انتخاب فوق العاده ای هستند و روغن ها، غبار و کثیفی را از روی گیتار شما می زدایند. هر موقع بخواهید می توانید از آن ها استفاده کنید اما بهترین حالت این است که پس از هر بار استفاده از گیتار آن را تمیز کنید.

در رابطه با فینیش های satin، اسپری های تمیز کننده بهترین گزینه ی شما هستند. ماده ی درون این اسپری ها مایع و غیر ساینده است و به شما کمک می کند جای اثر انگشت و لکه ها را پاک کنید. مطمئن شوید نوع تمیز کننده ای که استفاده می کنید با فینیش گیتار شما سازگار باشد.

پولیش های گیتار خمیری روی فینیش هایی که کمی کدر هستند فوق العاده عمل می کنند و کثیفی ها و خراش های سطحی را پاک می کنند. آیا فینیش گیتار شما خراش های عمیق تری برداشته است؟ نگران نباشید، وقتی پولیش های خمیری نتوانند خراش ها را از روی فینیش پاک کنند، پولیش های ترکیبی به کمک شما خواهند آمد. تهران ملودی انواع متنوعی از این پولیش های سنباده مانند را با درجات مختلف برای شما مهیا کرده است.

برای تمیز کردن فینگر بُرد چه کاری انجام می دهید؟ برای مراقبت از فینگربُرد و فرت ها باید از تمیز کننده های مخصوص فینگر بُرد استفاده کنید. برای فینگر بردهایی که فاقد فینیش هستند بهتر است از تمیز کننده های فینگر برد مخصوص استفاده کنید. شما می توانید به راحتی با روغن های مخصوص فینگر برد چند بار در طول سال فینگر برد گیتارتان را روغن کاری کنید تا همیشه فینگر برد زیبایی داشته باشید. نکته ی مهمتر این که روغن کاری فینگر برد موجب جلوگیری از خشک شدن فینگر برد و پدیدار شدن ترک های ناخواسته می شود.

محصولات مخصوصی برای مراقبت از نات گیتار هم وجود دارد که موجب می شود ساز شما کوک را بهتر نگه دارد و با کاهش اصطکاک سیم ها، از پاره شدن آن ها جلوگیری می کنند.

تمیز کردن، مرطوب کردن و پولیش کردن مداوم فرت ها باعث می شود تا هم فرت بردهای شما ظاهر زیبایی داشته باشند و هم bend کردن سیم ها برای شما آسان شود. پولیش های مخصوص فرت و پارچه های پولیشی که تهران ملودی به شما عرضه می کند، به سرعت اثر خود را خواهند گذاشت و جان تازه ای به فرت های گیتار شما خواهند داد.

سخت افزار گیتارتان را هم فراموش نکنید. احتمالا متوجه شده اید که سخت افزار نیکل پس از مدتی کدر می شود و درخشندگی اش را از دست می دهد. برای برگرداندن سخت افزارهای نیکل به حالت اولیه می توانید از پولیش های مخصوصی که برای سخت افزار فلزی تولید می شوند استفاده کنید.

چطور می توانید کاری کنید که سیم های گیتارتان هم ظاهر جذابی پیدا کنند و هم صدای خوبی بدهند؟ ما کاندیشنرهای مخصوصی را برای سیم ها موجود کرده ایم که علاوه بر تمیز کردن و براق کردن سیم ها، طول عمر آن ها را نیز افزایش می دهند. پس از استفاده از این کاندیشنرها حیرت زده خواهید شد از این که سیم هایتان چه عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. این کاندیشنرها همچنین به کاهش صدای ناخوشایند تاچ انگشت ها روی سیم ها کمک می کنند.

رطوبت برای گیتارها اهمیت فراوانی دارد. محصولات مرطوب کننده با آزاد کردن رطوبت کافی باعث می شوند ساز شما در ایده آل ترین حالت قرار بگیرد.

آیا در جمع کردن کیت تمیز کننده ی گیتارتان مشکل دارید؟ با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما تمامی نکات مربوط به مراقبت از گیتارها را می دانیم و به شما کمک خواهیم کرد بهترین محصولات تمیز کننده را برای گیتارتان انتخاب کنید.