به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

آمپ گیتار

نمايش 1 تا 20 از 286 (15 صفحه)

Vox VX II

0
30-watt 1x8" Combo Modeling Guitar Combo Amplifier ...
30-watt 1x8" Combo Modeling Guitar Combo Amplifier...
1,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VX I

0
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier ...
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier...
1,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Roland Cube 20X

0
2-channel, 20-Watt Guitar Combo Amp with COSM Modeling, Aux In, Record ...
2-channel, 20-Watt Guitar Combo Amp with COSM Modeling, Aux In, Record/Phones Out, and Power Squeeze...
2,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار رولند Roland

Roland Cube 15

0
15W8" high-performance speakerClean/Lead channels2 authentic BOSS ...
15W8" high-performance speakerClean/Lead channels2 authentic BOSS lead tones...
1,980,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار رولند Roland

Marshall MG30CFX

بر اساس 2 نظر
4
30W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 10" Speaker, 3-ban ...
30W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 10" Speaker, 3-band EQ Control, Built-in FX, Line In,...
2,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CFX

بر اساس 4 نظر
4
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Built-in FX, Line In, ...
1,840,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CF

0
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Line In, and Line/Head...
1,070,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG10CF

0
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour To ...
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour Tone Control, Line In, and Line/Headp...
890,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG101CFX

0
100-watt 1x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital ...
100-watt 1x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital Effects/Reverb, FX Loop, Line In, ...
5,270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Yamaha THRC112

0
150-watt, 8-ohm, 1x12" Closed-back Speaker Cabinet ...
150-watt, 8-ohm, 1x12" Closed-back Speaker Cabinet...
2,440,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR5A

0
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of ...
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of FX, and more....
2,060,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR10C

0
10-watt 1-channel 2x3" Battery-powered Stereo Guitar Combo Amplif ...
10-watt 1-channel 2x3" Battery-powered Stereo Guitar Combo Amplifier with Built-in Amp Models, Effec...
1,350,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR100H-1 Channel Head

0
100W Modeling Amplifier with 5 Amp Models, 5 Power Tube Models, Reverb ...
100W Modeling Amplifier with 5 Amp Models, 5 Power Tube Models, Reverb, and Effects Loop...
2,300,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Vox VXI-SPL

0
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier ...
15-watt 1x6.5" Modeling Guitar Combo Amplifier...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VX50AG

0
50-watt 2-channel 1x8" Hybrid Acoustic Guitar Combo Amplifier wit ...
50-watt 2-channel 1x8" Hybrid Acoustic Guitar Combo Amplifier with NuTube Technology, 1/4" and XLR I...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT40X

0
40-watt Hybrid 1x10" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP ...
40-watt Hybrid 1x10" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT20X

0
20-watt 1x8" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP ...
20-watt 1x8" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT120+

0
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of ...
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of FX, and more....
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VT100X

0
100W Hybrid 1x12" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP ...
100W Hybrid 1x12" Modeling Guitar Combo Amplifier with DSP...
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار ووکس Vox

Vox VFS5

0
A ruggedly designed footswitch for the VT15 and VT30 ...
A ruggedly designed footswitch for the VT15 and VT30...
تماس برای خرید
فوت سوئیچ ووکس Vox
نمايش 1 تا 20 از 286 (15 صفحه)