به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از ثبت خرید خود جهت تایید قیمت نهایی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

آمپ گیتار

نمايش 1 تا 20 از 271 (14 صفحه)

Peavey MAX 158

0
20W Bass Combo Amp with 8" Speaker and Selectable Vintage Gain Co ...
20W Bass Combo Amp with 8" Speaker and Selectable Vintage Gain Control...
1,080,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار پیوی Peavey

Marshall MG30CFX

بر اساس 2 نظر
4
30W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 10" Speaker, 3-ban ...
30W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 10" Speaker, 3-band EQ Control, Built-in FX, Line In,...
1,490,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CFXMS

0
The Marshall MG Series MG Series MG15CFXMS 15W Guitar Mini Stack is an ...
The Marshall MG Series MG Series MG15CFXMS 15W Guitar Mini Stack is an ideal amp for practicing and ...
2,670,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CFX

بر اساس 4 نظر
4
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 4-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Built-in FX, Line In, ...
1,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CFR

0
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ, Reverb, Line In, and Line/Head...
850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG15CF

0
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band ...
15W, 2-channel Guitar Combo Amplifier with One 8" Speaker, 3-band EQ Control, Line In, and Line/Head...
780,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG10CF

0
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour To ...
10W, 2-channel Guitar Combo Amp with One 6.5" Speaker, Contour Tone Control, Line In, and Line/Headp...
649,900 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG102CFX

0
100-watt 2x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital ...
100-watt 2x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital Effects/Reverb, FX Loop, Line In, ...
3,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall MG101CFX

0
100-watt 1x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital ...
100-watt 1x12" 4-channel Guitar Amp Combo with 3-band EQ, Digital Effects/Reverb, FX Loop, Line In, ...
3,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Marshall Code 50

0
50-watt Modeling Guitar Amplifier with 12" Speaker, 14 Digital Pr ...
50-watt Modeling Guitar Amplifier with 12" Speaker, 14 Digital Preamp Models, 4 Digital Power Amp Mo...
1,890,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار مارشال Marshall

Bugera V55 Infinium

0
The V55 Infinium of Bugera's Infinium amplifier series offers 2 channe ...
The V55 Infinium of Bugera's Infinium amplifier series offers 2 channels with 55 Watt...
3,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera V5 Infinium

0
5-watt 1-channel All-tube 1x8" Guitar Combo Amplifier with Reverb ...
5-watt 1-channel All-tube 1x8" Guitar Combo Amplifier with Reverb, Tone Knob, Power Attenuator, and ...
1,540,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera V22HD Infinium

0
22-watt 2-channel Hand-built Tube Guitar Amplifier Head with Reverb ...
22-watt 2-channel Hand-built Tube Guitar Amplifier Head with Reverb...
3,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera V22 Infinium

0
The V22 Infinium of Bugera's Infinium amplifier series offers 2 channe ...
The V22 Infinium of Bugera's Infinium amplifier series offers 2 channels with 22 Watt...
3,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera BC15

0
15-watt 2-channel 1x8" Hybrid Combo Guitar Amplifier with EQ, Hea ...
15-watt 2-channel 1x8" Hybrid Combo Guitar Amplifier with EQ, Headphone Output, and CD Input...
1,120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آمپلی فایر گیتار بوگرا Bugera

Bugera 412TS

0
200W Guitar Speaker Cabinet with 4 x 12" Turbosound Drivers in a ...
200W Guitar Speaker Cabinet with 4 x 12" Turbosound Drivers in a Sealed Enclosure...
2,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اسپیکر کبینت بوگرا Bugera

Yamaha THRC112

0
150-watt, 8-ohm, 1x12" Closed-back Speaker Cabinet ...
150-watt, 8-ohm, 1x12" Closed-back Speaker Cabinet...
1,150,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR5A

0
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of ...
The latest amp in the Valvetronix evolution with 99 presets, loads of FX, and more....
1,300,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR10C

0
10-watt 1-channel 2x3" Battery-powered Stereo Guitar Combo Amplif ...
10-watt 1-channel 2x3" Battery-powered Stereo Guitar Combo Amplifier with Built-in Amp Models, Effec...
1,350,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha

Yamaha THR100H-1 Channel Head

0
100W Modeling Amplifier with 5 Amp Models, 5 Power Tube Models, Reverb ...
100W Modeling Amplifier with 5 Amp Models, 5 Power Tube Models, Reverb, and Effects Loop...
2,300,000 تومان
تماس برای خرید
آمپلی فایر گیتار یاماها Yamaha
نمايش 1 تا 20 از 271 (14 صفحه)