جشنواره فروش تابستانی دی جی تهران ملودی

تجهیزات جانبی ساز و ادوات موسیقی

نمايش 21 تا 40 از 105 (6 صفحه)

Cordial CXM 5 FM

0
Extremely high quality microphone cable for stage and studio ...
Extremely high quality microphone cable for stage and studio...
110,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

Cordial CFD 1.8 AA

0
5-Pin DIN MIDI Cable ...
5-Pin DIN MIDI Cable...
102,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط میدی به میدی کوردیال Cordial

Cordial CCI 3 PR

0
Professional instrument cable ...
Professional instrument cable...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل حرفه ای  کوردیال Cordial

Cordial CFU 3 PP

0
Professionell twin audio cable ...
Professionell twin audio cable...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

Cordial CFY 3 WMM Long

0
Y-audio cable with Black 1 x 1/8" to 2 x XLR connectors ...
Y-audio cable with Black 1 x 1/8" to 2 x XLR connectors...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

Cordial CFY 3 WMM Long Snow

0
Y-audio cable with white 1 x 1/8" to 2 x XLR connectors ...
Y-audio cable with white 1 x 1/8" to 2 x XLR connectors...
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

Cordial CFU 3 CC

0
Professional RCA Cable ...
Professional RCA Cable...
94,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل استریو دو سر RCA کوردیال Cordial

TM Group Double Cross Keyboard Stand

0
TM Group stand keyboard ...
TM Group stand keyboard...
90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه ضربدری دوبل مشکی تی ام گروپ TM Group

Cordial CFM 3 VK

0
Cordial CFM 3 VK headphone extension cable - 1/4" male stereo TRS ...
Cordial CFM 3 VK headphone extension cable - 1/4" male stereo TRS to 1/4" female stereo TRS...
88,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط کوردیال Cordial

K&M 23550-300-55

0
Connects to top of mic stands for holding 2 microphones or boom arms. ...
Connects to top of mic stands for holding 2 microphones or boom arms. 3/8" locking screws, adjustabl...
74,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه مخصوص میکروفن استریو کی اند ام K&M

TM Group 1x Stand Keyboard

0
TM Group stand keyboard ...
TM Group stand keyboard...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پایه ضربدری معمولی مشکی تی ام گروپ TM Group

TM Group Midi to Midi 3m

بر اساس 1 نظر
5
MIDI Cable, MIDI 5-pin-MIDI 5-pin, 3 meters ...
MIDI Cable, MIDI 5-pin-MIDI 5-pin, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط میدی به میدی تی ام گروپ TM Group

TM Group RCA to RCA 3m

0
Audio Cable, 2xRCA Male, 3 meters ...
Audio Cable, 2xRCA Male, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TRS to TRS 3m

بر اساس 1 نظر
5
Audio Cable, 1/4" TRS Male-1/4" TRS Male, 3 meters ...
Audio Cable, 1/4" TRS Male-1/4" TRS Male, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TRS to XLR 3m

0
Audio Cable, XLR Male-1/4" TRS Male ...
Audio Cable, XLR Male-1/4" TRS Male...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TS to TS 3m

0
Guitar Cable, 1/4" TS-1/4" TS, 3 meters ...
Guitar Cable, 1/4" TS-1/4" TS, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group TS to XLR 3m

0
Audio Cable, XLR Male-1/4" TS Male, 3 meters ...
Audio Cable, XLR Male-1/4" TS Male, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TM Group XLR to XLR 5m

0
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters ...
Microphone Cable, XLR Male-XLR Female, 3 meters...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

TS to RCA

0
TS to RCA unbalanced cable ...
TS to RCA unbalanced cable...
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط تی ام گروپ TM Group

Cordial CFirewire 1.80

0
Extremely high quality microphone cable for stage and studio ...
Extremely high quality microphone cable for stage and studio...
44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل رابط فایروایر کوردیال Cordial
نمايش 21 تا 40 از 105 (6 صفحه)